WYSTAWA „100 LAT TEMU W WIELKOPOLSCE”

23 października o godz. 16.00 w Galerii Sztuki w Mosinie  odbył  się wernisaż wystawy pt. „100 lat temu w Wielkopolsce”  upamiętniający znaczące wydarzenia – odzyskanie przez Polskę niepodległości i wybuch Powstania Wielkopolskiego, które było zbrojnym wystąpieniem polskich mieszkańców Wielkopolski przeciwko państwu niemieckiemu wkrótce po zakończeniu I wojny światowej. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która w tym czasie umacniała swą niepodległość. Zbrojne wystąpienie przygotowywane przez wiele lat, zostało przeprowadzone w sposób  perfekcyjny, zyskując rangę największego i do tego zwycięskiego powstania w historii Polski.

Wystawa „100 lat temu w Wielkopolsce” została przygotowana  przez Szkołę Podstawową nr 2 w Mosinie we współpracy z Galerią Sztuki w Mosinie i stanowi część dużego projektu „Dla Niepodległej” realizowanego już od kilku miesięcy przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Celem tego zakrojonego na szeroką skalę przedsięwzięcia jest pokazanie młodzieży oraz mieszkańcom naszego miasta, jak żyły nasze rodziny 100 lat temu. Zgromadzone na wystawie pamiątki, sposób ich zaprezentowania, będzie miało niewątpliwie wpływ na budzenie poczucia jedności z przeszłymi pokoleniami i wzrostu świadomości, że wolność zawdzięczamy między innymi ludziom, których znamy zazwyczaj już tylko z fotografii i rodzinnych, jakże często wzruszających i wstrząsających, opowieści.

Na wystawie zgromadzono najcenniejsze, pieczołowicie gromadzone i z wielkim szacunkiem przechowywane, pamiątki nauczycieli i rodzin uczniów SP nr 2. Wystawę wzbogaciły również pamiątki przekazane przez Panią Józefę Roszak – Rosic, wieloletniego kierownika Izby Muzealnej oraz zasoby tejże Izby.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Jacek Szeszuła – Radny Powiatu Poznańskiego, Pani Anna Balcerek – Kałek – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu w Mosinie, Pan Marek Dudek – Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury, rodziny uczniów, które przekazały nam pamiątki, nauczyciele i uczniowie SP nr 2.

Pragniemy podziękować Dyrektorowi Galerii Sztuki w Mosinie – Pani Dorocie Strzeleckiej, Pani Małgorzacie Kubiak z Galerii Sztuki w Mosinie oraz  Pani Józefie Roszak – Rosic za   za współpracę przy tworzeniu wystawy i udostępnienie miejsca dla jej zorganizowania.

Wystawa będzie dostępna dla mieszkańców naszego miasta do 4 listopada, następnie wystawę, wzbogaconą o kolejne pamiątki, zaprezentujemy 9 listopada w murach SP nr 2 w Mosinie podczas obchodów Święta Niepodległości oraz 13 listopada, podczas „Wieczornicy” dla rodziców.

Wiesława Szubarga

Skip to content