Stanisław Kasznica- ostatni komendant Narodowych Sił Zbrojnych na kolekcjonerskiej monecie NBP

W dniu 16 października w Collegium Minus w Poznaniu odbyła się uroczysta prezentacja kolekcjonerskich monet NBP, poświęconych żołnierzom niezłomnym z Wielkopolski. Słowo wstępne wygłosił dr hab. Rafał Reczek dyrektor IPN w Poznania. Prezentacji monet dokonał dyrektor NBP Oddział w Poznaniu. Zaprezentowano dwie monety: jedną poświęcono ppłkowi Stanisławowi Kasznicy ps. Wąsowski, drugą płkowi Łukaszowi Cieplińskiemu ps. Pług. Obszerną prelekcję poświęconą Stanisławowi Kasznicy wygłosiła Marta Szczesiak- Ślusarek z IPN w Poznaniu, natomiast sylwetkę drugiego bohatera przybliżył dr Dariusz Kucharski.
Na obu monetach znalazło się motto nawiązujące do słów Danuty Siedzikównej ps. Inka -zachowali się jak trzeba.

Beata Buchwald

Skip to content