Spotkania w gronie przyjaciół mijają zbyt szybko

  • Francja15
  • Francja16
  • Francja19
  • Francja18
  • Francja20

W 2019 roku, w pierwszym tygodniu ferii zimowych, 12-osobowa grupa nauczycieli naszej szkoły, wraz z Panią Dyrektor Alicją Trybus, wyjechała do Francji, by tam podnosić swoje zawodowe kwalifikacje. Nauczyciele realizowali w ten sposób  projekt współfinansowany ze źródeł Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) „Otwarci na świat, otwarci na szkołę, otwarci na uczniów”.

W ramach tej samej współpracy i w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, Panią Alicją Trybus, w dniach od 25.10.2021 – 29.10.2021 r. to my mieliśmy zaszczyt gościć w naszej placówce nauczycieli z Francji, którzy przybyli do nas z Cambrai – miasta usytuowanego we wschodniej części Francji.

Podczas pierwszego dnia pobytu w „Dwójce” nasi francuscy goście zapoznali się z systemem oświaty w Polsce, obejrzeli prezentację dotyczącą szkoły, zapoznali się z miejscem pracy i nauki mosińskich nauczycieli i uczniów, z uznaniem zwracając przy tym uwagę na estetyczny wystrój klas i ich wyposażenie w środki audiowizualne. Dopełnieniem tego pracowitego dnia było spotkanie integracyjne w jednej z mosińskich restauracji. Uczestniczyli w nim: Dyrekcja szkoły, Burmistrz Gminy Mosina, Przemysław Mieloch, Przewodnicząca Rady Miejskiej, Małgorzata Kaptur, przedstawiciele Rady Rodziców i Nauczycieli. Pani Dyrektor, Alicja Trybus, przygotowała dla nauczycieli z Francji niespodziankę, częstując ich polską gęsiną. Gest godny uznania, tym bardziej, że zbliżają się imieniny Marcina, a mówi się, że na Świętego Marcina najlepsza jest polska gęsina.

W kolejnych dniach nasi goście odwiedzili Urząd Gminy w Mosinie i spotkali się z Panem Burmistrzem, który jako gospodarz tego miejsca przywitał uczestników spotkania i uczynił to w języku francuskim, czym sprawił im ogromną radość. Pan Burmistrz, Przemysław Mieloch poinformował nauczycieli z Cambrai o ilości szkół w Gminie, opowiedział też o organizacji pracy w Urzędzie, wreszcie odpowiedział na liczne pytania. Na zakończenie niezwykle miłego spotkania wręczył nauczycielom upominki.

Następnie, by lepiej poznać okolicę, nasi francuscy przyjaciele odwiedzili Rogalin,  Kórnik oraz Poznań. Z uznaniem mówili o zabytkach, takich jak pałac w Rogalinie czy zamek w Kórniku, zwracając uwagę na to, jak dobrze utrzymane są wspomniane obiekty, zachwycając się ich pięknem oraz niezwykłymi walorami przyrodniczymi miejsc, w których się znajdują. Naszych przyjaciół zachwyciło zwłaszcza kórnickie arboretum, najstarsze i najbogatsze w gatunki arboretum w Polsce i czwarte w Europie.

Z kolei by dobrze poczuć atmosferę Grodu pierwszych Piastów, nauczyciele udali się w towarzystwie francuskojęzycznego przewodnika na zwiedzanie ciekawych miejsc stolicy Wielkopolski, wśród których wymieńmy dla przykładu Stary Rynek, Plac Mickiewicza czy Collegium Maius.

Każdego dnia francuscy pedagodzy mieli możliwość obserwowania lekcji prowadzonych przez naszych nauczycieli, dzięki czemu poznali ich metody pracy, innowacyjne rozwiązania stosowane przez nich w nauczaniu na różnych przedmiotach i poziomach. Było to zapewne cenne doświadczenie, bowiem pokazywało, na ile skuteczne są podejmowane działania i jak przekładają się one na gotowość do podejmowania wyzwań przez naszych uczniów, ich dojrzałość i samodzielność. Obserwatorzy lekcji zwrócili uwagę na urozmaicone środki dydaktyczne stosowane podczas lekcji, z uznaniem wypowiadali się na temat zaangażowania uczniów w proces lekcyjny, ich aktywność, ciekawość, dociekliwość, gotowość do współorganizowania zajęć.

Zapewne wielu wrażeń dostarczyły nauczycielom z Cambrai także zajęcia, które odbyły się w Muzeum Przyrodniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach. Goście wysłuchali wykładu w języku angielskim. Sporo dowiedzieli się na przykład o zbiorowiskach leśnych WPN oraz zwierzętach, jakie żyły tutaj w trwającej ponad milion lat epoce lodowcowej. By odpocząć w bliskim kontakcie z naturą, odbyli spacer nad jezioro Góreckie, po czym udali się w okolice jeziora Jarosławieckiego.

Pobyt naszych gości w Polsce zakończyła uroczysta kolacja przygotowana przez Dyrekcję i nauczycieli oraz wspólne ognisko. Na zakończenie wieczoru Pani Alicja Trybus ciepło pożegnała naszych sympatycznych gości, ci zaś z kolei podziękowali za troskliwą opiekę, gesty przyjaźni oraz prawdziwie polską gościnność, o której wiele słyszeli, której osobiście doświadczyli i o której nie zapomną. Słodką pamiątką z pobytu w Wielkopolsce były rogale świętomarcińskie, które wraz z innymi upominkami wręczyła nauczycielom z Francji Pani Dyrektor.

I tak, bogatsi o nowe doświadczenia i piękne wspomnienia, nasi mili goście wrócili do swojej ojczyzny. No cóż … spotkania w gronie przyjaciół mijają zbyt szybko.

Wiesława Szubarga

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować Pani Magdalenie Tomczak, która podczas wizyty nauczycieli z Francji w SP 2 pełniła rolę tłumacza.

GALERIA

 

Skip to content