Rekrutacja uzupełniająca do klasy 1

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Rekrutacja uzupełniająca do klasy 1  będzie trwać od 19 kwietnia 2021 r.  do 22 czerwca 2021 r.  do godziny 13:00.

 

Wypełniony wniosek (pobierz) po podpisaniu (przez obojga rodziców / prawnych opiekunów) wraz z załącznikami (pobierz) oraz kartą uzupełniającą (pobierz) należy wrzucić w kopercie do skrzynki znajdującej się przy drzwiach od ulicy Sowinieckiej.

Skip to content