Rekrutacja uzupełniająca 2021/20- oddział przedszkolny

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego będzie trwać od 12 kwietnia 2021 r.  do 28 kwietnia 2021 r.  do godziny 13:00.

 

Wypełniony wniosek (pobierz) po podpisaniu (przez obojga rodziców / prawnych opiekunów) wraz z 2 załącznikami (pobierz),(pobierz) oraz kartą uzupełniającą (pobierz) należy wrzucić w kopercie do skrzynki znajdującej się przy drzwiach od ulicy Sowinieckiej.

Skip to content