Projekt biblioteczny „Książka, którą polecam”

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła uczestniczyła w rządowym programie „Książki naszych marzeń”. Jego celem było propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz pomoc finansowa w zakupie nowych pozycji do bibliotek szkolnych. Jednym z warunków uczestnictwa w tym programie była realizacja projektu czytelniczego, w którym mieli uczestniczyć wszyscy uczniowie szkoły podstawowej.
Projekt realizowany w naszej szkole „Książka, którą polecam” trwał od lutego do maja 2016 r.
W oddziałach przedszkolnych i klasach I SP wybraną książkę czytała dzieciom nauczycielka, a uczniowie wykonywali nawiązującą do niej pracę plastyczną. Podsumowaniem projektu była wystawa prac dzieci.
Podobnie projekt przebiegał w klasach II i III SP. Różnica polegała tylko na tym, że dzieci samodzielnie wybierały i czytały książki.
W klasach IV – VI SP uczniowie pracowali w grupach. Każdy zespół wybierał i czytał inną książkę i starał się ją zareklamować poprzez jedno z zaproponowanych działań: prezentację komputerową, plakat, krótką inscenizację lub przebranie za postać z książki. Każda klasa wybrała jeden zespół, który reprezentował ją w podsumowaniu projektu 24 maja b.r.
Realizacja tego projektu zaowocowała tym, że nasi uczniowie:
 sięgnęli po książkę inną niż lektura szkolna, zgodną z ich zainteresowaniami,
 zapoznali się z literaturą dziecięcą i młodzieżową, którą ma do zaoferowania biblioteka szkolna i inne biblioteki,
 rozmawiają ze sobą na temat książek, wspólnie się przy tym bawią i zachęcają się wzajemnie do ich przeczytania,
 częściej korzystają z biblioteki i wypożyczają m. in. książki polecane przez swoich kolegów.

FOTORELACJA

Skip to content