Poczta walentynkowa

Jak co roku z okazji dnia św. Walentego, Samorząd Uczniowski zorganizował tradycyjną pocztę walentynkową. Korzystając z niej, każdy mógł wysłać specjalnie przygotowane wcześniej kartki walentynkowe. W dniu dzisiejszym członkowie samorządu rozdawali je w klasach. W tym roku postanowiliśmy dodatkowo wyróżnić się z tej okazji swoim ubiorem. Wszystkie klasy naszej szkoły ubrały się na czerwono, aby jeszcze bardziej wprowadzić nas w walentynkowy nastrój. Dzień upłynął w atmosferze radości i pozytywnych wrażeń.

Skip to content