Ogólnopolskie sukcesy historyczne

7 czerwca w siedzibie Muzeum w Opolu ogłoszono wyniki VIII edycji ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny Póki nie jest za późno, której współorganizatorami byli: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawowali Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert, Wojewoda Opolski Adrian Czubak, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Starosta Opolski Henryk Lakwa, Starosta Strzelecki Józef Swaczyna i Opolski Kurator Oświaty Michał Siek. Patronat medialny nad konkursem objęły Radio Opole i „Nowa Trybuna Opolska”.
Jury w składzie: Bartosz Janczak (CMJW w Łambinowicach-Opolu), dr Renata Kobylarz-Buła (CMJW w Łambinowicach-Opolu), dr Iwona Konopnicka – przewodnicząca (Uniwersytet Opolski), Sebastian Mikulec (CMJW w Łambinowicach-Opolu), Dorota Musiał (CMJW w Łambinowicach-Opolu) przyznało:
II nagrodę Beacie Buchwald z Zespołu Szkół w Mosinie za projekt pt. Jasnowłosa prowincja. Wysiedlenia w Mosinie,
Wyróżnienie Urszuli Arlt-Stelmachowskiej z Zespołu Szkół w Mosinie za projekt pt. Nie możesz zmienić przeszłości, ale przeszłość zawsze powraca aby zmienić Ciebie, przygotowany pod opieką Anny Arlt-Stelmachowskiej.
Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Dla nauczycieli może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych.

beata11

Skip to content