Odbiór zaświadczeń – egzamin ósmoklasisty

Informujemy, że w dniu 6 lipca 2023 r. będę wydawane w szkole, zaświadczenia o wynikach uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty.

Harmonogram wydawania zaświadczeń przedstawia się następująco:

Klasa 8a – godz. 10.00 – sala 205

Klasa 8b – godz. 10.00 – sala 203

Klasa 8c – godz. 10.00 – sala 104

Klasa 8d – godz. 10.00 – sala 208

Klasa 8e – godz. 10.00 – sala 103

Skip to content