Ludzie z pasją

Dnia 18.02.2016 roku odbyło się w ZS w Mosinie spotkanie z Dyrektorem szkoły, Panią Alicją Trybus. Zostało ono połączone z wystawą Jej obrazów. Przedsięwzięcie zainicjowała Pani Iwona Hertig, od lat zapraszająca osoby, które posiadają jakąś pasję i chcą się nią podzielić z innymi. W wydarzeniu brali także udział zaproszeni goście oraz dzieci z klas drugich ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie.

Uczniowie klas drugich przybyli na uroczystość w barwnych strojach przedstawiających ich ulubioną porę roku, co sprawiło, że od samego początku spotkania zapanowała na nim atmosfera przepełniona kolorami i zapachem czterech pór roku.

Na początku spotkania Pani Dyrektor odpowiadała na zadawane przez uczniów pytania. Potem mali poeci zaprezentowali napisane przez siebie wiersze, na podstawie których Pani Alicja Trybus próbowała odgadnąć opisywaną porę roku. Każda poprawna odpowiedź była źródłem radości dla dzieci, że ich przekaz słowny jest jasny i czytelny.

Następnie bohaterka spotkania opowiedziała w niezwykle barwny sposób o swej wielkiej pasji, czyli o malowaniu. Przedstawiła swoje ulubione prace, powiedziała, w jaki sposób powstały Jej obrazy oraz co stało się inspiracją do ich namalowania. Zwróciła uwagę, że dla niej bardzo istotny jest bliski kontakt z przyrodą. Stara się obserwować ją o różnych porach dnia, gdyż te same miejsca zaskakują ją swym wyglądem w zależności od chwili, co wiąże się ze zmienną grą światła i cienia.

Kolejnym elementem spotkania była prezentacja, którą przygotowała i przedstawiła publiczności Pani Dyrektor, opowiadając o swej innej wielkiej pasji, jaką są podróże. Z niezwykłym zaangażowaniem mówiła o podróżach po Polsce oraz o licznych wyprawach zagranicznych. Oglądane podczas podróży miejsca oraz spotkania z ciekawymi ludźmi zawsze stanowią dla niej inspirację do twórczej pracy.

Po zakończonej prezentacji odbyła się krótka przerwa. Następnie dzieci, pod czujnym okiem Pani Dyrektor, wzięły udział w malarskich warsztatach. Każde z dzieci miało za zadanie namalować plażę. Krok po kroku Pani Dyrektor instruowała adeptów sztuki malarskiej, w jaki sposób należy to czynić i na co przede wszystkim powinno zwrócić się uwagę. Młodzi twórcy z pasją godną prawdziwych artystów malowali swoje obrazy. Być może w przyszłości, któreś z nich będzie bohaterem spotkania poprowadzonego przez Panią Iwonę Hertig?

Marta Skornia i Natalia Grzonkowska

z redakcji „Głosu Gimnazjalisty”

Skip to content