Konkurs z okazji Dnia Matki

Opiekun „Głosu Gimnazjalisty”, wraz z redakcją, zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej   (klasy IV- VI) do udziału  w literackim konkursie z okazji Dnia Matki. Przedmiotem konkursu jest list, którego adresatem będzie mama lub wiersz  o niej.

CELE KONKURSU
Zachęcanie uczniów do prezentowania publicznie własnej twórczości.
Budzenie wrażliwości na piękno poetyckiego słowa.
Doskonalenie twórczego warsztatu.

Regulamin
WIERSZ
Uczniowie
1. Piszą utwór liryczny składający się co najmniej z 10 wersów;
2. Wiersz powinien być opatrzony tytułem składającym się z nie więcej niż trzech wyrazów.
3.Tytuł powinien nawiązywać do treści wiersza.
4.Autor winien jest zadbać o poprawność językową oraz ortograficzną napisanego tekstu.
5.Komisja konkursowa oczekuje, że nadesłane teksty będą oryginalne, a autorzy wykorzystają swoją wiedzę na temat środków stylistycznych, które można zastosować w wierszu.
6.Opisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy przesłać w formie załącznika najpóźniej do 25.05.2016 roku na adres redakcji „Głosu Gimnazjalisty”:  glos.gimnazjalisty@wp.pl
7.Wiersze oceniane będą przez Panie: Ewelinę Postaremczak, Wiesławę Szubargę oraz jednego z uczniów klasy dziennikarskiej.

LIST
1.List powinien zająć nie mniej i nie więcej niż 1 stronę papieru A4 (czcionka 12 p, czcionka Times New Roman).
2.Treść listu jest dowolna, ważne by jego adresatem była Mama.
3.Należy koniecznie pamiętać o uwzględnieniu wszystkich elementów właściwych dla listu (nazwa miejscowości, data, nagłówek, podpis pod listem).
Postanowienia końcowe
1.Każdy z uczestników biorących udział w konkursie, przystępując do niego, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
2.Komisja konkursowa ma prawo nie przyznać 1. miejsca, jeżeli prace konkursowe nie będą prezentowały określonego regulaminem poziomu.
3.Istnieje możliwość, by zdobywcy pierwszego miejsca otrzymali ocenę cząstkową w postaci szóstki z języka polskiego (jeżeli nauczyciele poloniści zaakceptują propozycję organizatora konkursu).
4.Przewiduje się drobne nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca.
Liczę na Waszą kreatywność i językową wrażliwość. Życzę inwencji twórczej, która niewątpliwie zaowocuje pięknymi tekstami.

Organizatorzy
Opiekun „Głosu Gimnazjalisty” Wiesława Szubarga
Redakcja „Głosu Gimnazjalisty”

Skip to content