Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Dnia 25 maja w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku odbyły się eliminacje powiatowe XXV Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. 24 uczniów ze szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi z terenu powiatu zmagało się z trudnymi zagadnieniami związanymi m.in. z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zadaniami administracji samorządowej oraz danymi dotyczącymi Unii Europejskiej.

Naszą szkołę reprezentowali: Laura Szulakiewicz, Jakub Garberek, Wiktoria Bręczewska, Monika Warszta, Maurycy Szulakiewicz, wraz z opiekunem Panią Reginą Burkiciak.

Poziom pytań był bardzo wysoki. Testy z zadaniami zostały przygotowane przez głównego organizatora konkursu czyli Towarzystwo Samorządowe w Koninie. Trzech najlepszych uczniów zakwalifikowano do finału, który odbędzie się w czerwcu w Żychlinie koło Konina. My spotkamy się próbując za rok.

                                Maurycy Szulakiewicz

Skip to content