Konkurs – „Maska karnawałowa”

Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 do udziału w  Konkursie Plastycznym pod tytułem:

 

„Maska karnawałowa”

 

 

REGULAMIN

 

ORGANIZATOR   Świetlica Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
CELE KONKURSU –        Rozwijanie zdolności plastycznych

–        Podtrzymywanie tradycji

UCZESTNICY   Uczniowie szkoły podstawowej
FORMAT dowolny
TECHNIKA WYKONANIA dowolna
KRYTERIA OCENY –        Estetyka i jakość pracy

–        Zastosowanie różnych technik plastycznych z wyłączeniem materiałów sypkich.

TERMINY –        Rozpoczęcie konkursu: 13 stycznia  2020 r.

–        Zakończenie konkursu: 24 stycznia 2020 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA      –    Prace niepodpisane należy złożyć w świetlicy szkolnej, do pracy dołączamy metryczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą wykonawcy pracy,

–        Prace oddane po terminie nie będą oceniane.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW –        Oceny prac dokona jury w składzie określonym przez organizatora konkursu,

–        Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

PRAWA ORGANIZATORA Wszystkie prace  biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania.

 

                                                                   Zapraszamy !!!

Skip to content