Konkurs literacki – wiersz o wakacjach

Zapraszamy  uczniów do wzięcia udziału w Konkursie pod nazwą:

Wiersz o wakacjach

Zadaniem konkursowym jest napisanie wiersza z wakacji

 

REGULAMIN

 

ORGANIZATOR  Świetlica Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie
CELE KONKURSU -promowanie i rozwijanie młodych talentów,

-rozwijanie wyobraźni twórczej,

-dostrzeganie piękna przyrody.

UCZESTNICY  Uczniowie szkoły podstawowej
TERMINY  Rozpoczęcie Konkursu:     9 września 2019 r.

Zakończenie Konkursu:   30 września 2019 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA  Wiersz musi być napisany przez jednego autora.

Tematyka wiersza dowolna, ale związana z wakacjami.

Wiersz zapisujemy na kartce A4,

Ilustracja wiersza na kartce poza konkursem, ale mile widziana.

Podpisane prace należy złożyć w świetlicy szkolnej.

NAGRODY Oceny prac dokona jury w składzie określonym przez organizatora Konkursu,

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe do dnia 10 października 2019 r.

PRAWA ORGANIZATORA Wszystkie prace  biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora. Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

 

                                                                   Zapraszamy !!!

Skip to content