Komunikat Dyrektora

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie informuje, że jesteśmy w trakcie opracowywania

procedur/regulaminów pracy szkoły w trakcie pandemii.

Od 1 września 2020 r. planujemy powrót uczniów do szkoły. Opracowane zostaną szczegóły związane

z bezpieczeństwem Państwa dzieci.

Proszę na bieżąco śledzić stronę internetową szkoły oraz dziennik elektroniczny, na tych  komunikatorach będą pojawiać się wszystkie ważne  informacje.

Z poważaniem

Alicja Trybus

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

Skip to content