Kolejny sukces Zofii Maćkowiak z historii

 Zofia Maćkowiak, uczennica klasy IIIB gimnazjum, została zakwalifikowana przez Komitet Centralny Olimpiady do etapu ogólnopolskiego Olimpiady Historycznej dla Gimnazjalistów. Nasza uczennica
na etapie okręgowym zdobyła 141 punkty na 150 możliwych do uzyskania. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Zosia w etapie ustnym, który odbył się w Instytucie Historii w Poznaniu, odpowiadając przed komisją złożoną z wykładowców uczelni otrzymała ocenę celującą, a z testu pisemnego uzyskała 91/100 punktów. Zosia uzyskała jeden z najwyższych wyników w Polsce i będzie reprezentowała Wielkopolskę na etapie centralnym, który odbędzie się w dniach od 1-3 marca na Zamku Królewskim w Warszawie. Uczennicę przygotowuje p. Beata Buchwald.

Gratulujemy sukcesu i życzymy Zosi powodzenia w Warszawie.
Alicja Witucka- Piskorska

Skip to content