Jan Paweł II i jego myśli – konkurs szkolny

REGULAMIN

 

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-8 Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie.
  2. Celem konkursu jest:

–   podnoszenie poziomu wiedzy religijnej,

–   budzenie zainteresowań przeszłością narodu i państwa,

–   propagowanie wśród dzieci i młodzieży współczesnych postaw patriotycznych na przykładzie Jana Pawła II,

–   zachęcanie do pracy samokształceniowej,

–   rozwijanie kreatywnego myślenia,

–   dostrzeganie i rozwijanie talentów uczniów.

3. Forma konkursu:

– autorska fotografia opatrzona cytatem Jana Pawła II. Uczeń dokonuje wyboru cytatu JPII, a następnie wykonuje zdjęcie, które ma być ilustracją (również symboliczną) tegoż cytatu. Końcowy efekt to wydrukowane zdjęcie oraz cytat. Format całej pracy – A4. Do pracy musi być dołączona metryczka – imię i nazwisko ucznia, klasa. Metryczkę należy załączyć na wierzchniej stronie pracy – tak, aby była widoczna dla oglądających wystawę.

4. Uczestnictwo w konkursie uczeń zgłasza katechecie. Termin składania prac do 10 października 2022 r.

Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu 13 października 2022 r.

5. Źródła informacji:

–   wydawnictwa encyklopedyczne,

–   przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II,

–   Internet.

 6. Nagrody:

–   dla laureatów w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 0-3 i 4-8) przewidziane są nagrody rzeczowe,

   wszystkim uczestnikom konkursu zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy,

   wszystkie prace zostaną wystawione w galerii prac uczniowskich na korytarzu szkolnym.

7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja.

 

 

Regulamin opracował

dk. Andrzej Marciniak

Skip to content