Informacja o półkoloniach

Zachęcam do zapisu dzieci na półkolonie organizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 w Mosinie. Zgłoszenia odbywają się przez formularz forms – link zostanie przesłany dziennikiem Librus.

Półkolonie odbędą się w dwóch turnusach:

I turnus – 26 – 30. 06.2023 – koszt 440 zł

II turnus – 3 – 7.07.2023 – koszt 450 zł

Różnica w cenie wynika z różnych cen biletów wstępu.

W programie półkolonii: wycieczki, gry i zabawy ruchowe, zajęcia artystyczne, zajęcia sportowe i zabawy na świeżym powietrzu.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

O zakwalifikowaniu uczestnika półkolonii zostaną Państwo poinformowani poprzez dziennik Librus, w załączniku prześlemy kartę kwalifikacyjną wraz ze zgodami do wydruku. Podpisaną kartę należy złożyć u p. Pauliny Minga w sali nr 4, od 29 maja do 5 czerwca 2023 r., w godz. 7:30-10:00. 

Po dostarczeniu karty kwalifikacyjnej należy uiścić opłatę do 16 czerwca 2023 r. – numer konta bankowego podany będzie na stronie szkoły. 

 

Numer konta: (zostanie podany w późniejszym terminie)

Dane i numer konta: Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina

tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, turnus 1 lub turnus 2

 

 Poniżej załączmy Program półkolonii. 

Półkolonie letnie 2023 – program

Z poważaniem,

Alicja Trybus

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

Skip to content