„Igła” o Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja uchwalona w 1791 roku to dzieło wyprzedzające epokę, w której została ustanowiona. Miała ona dać podwaliny pod budowę państwa sprawiedliwego, praworządnego, bezpiecznego i nowoczesnego. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności, o której Wespazjan Kochowski pisał:

Wieleć mamy swobód tej naszej koronie
Cóż gdy się nie staramy i nie dbamy o nie
Przeważa prywatnych pożytków chciwości
Bardziej dbamy o włości, a nie o wolności
Słobody niż swobody głowę nam mozolą
Niż złotą wolność bardziej złoto wolą.

Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty, brała chłopów pod ochronę państwa, znosiła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało sejm na łasce każdego posła mogącego w każdej chwili unieważnić wszystkie podejmowane przez sejm uchwały. Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, zaś przez 123 lata zaborów, była symbolem walki o niepodległość.

O wydarzeniach związanych z ustanowieniem Konstytucji 3 Maja  opowiedziała grupa teatralna „Igła”, która pod kierunkiem Pani Grażyny Koralewskiej przygotowała dla gimnazjalistów z klas trzecich oraz uczniów klas ósmych szkoły podstawowej historyczny spektakl.

Zaangażowanie aktorów mających na celu oddanie poprzez słowo, gest i muzykę wagi wydarzenia, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 Maja przełożyło się na wzruszenie publiczności, w skupieniu słuchającej słów objaśniających znaczenie polskiej Konstytucji oraz roli, jaką w przeszłości odegrał ,,Katechizmu polskiego dziecka” Władysława Bełzy, który dzięki prostej formie, nawiązującej do dziecięcych wyliczanek, stanowił najbardziej podstawową wykładnią patriotycznej edukacji młodego pokolenia.

W kontekście tego utworu pięknie wybrzmiał współczesny tekst Stanisława Soyki „Tolerancja”, który według autora „jest niczym innym jak zebraniem pewnych sugestii, zaleceń ewangelicznych, które znamy wszyscy, ale nie odnosimy ich wprawnie do sytuacji, które dotyczą nas i bliźnich”.

By podkreślić wagę dochowywania wierności wyznawanym ideałom nawiązano również do tekstu ,,Raz dwa trzy – idź swoją drogą”, której autorem jest Paul Anka.

Myśląc o Ojczyźnie w kontekście obchodów kolejnej rocznicy Konstytucji 3 Maja nie sposób nie sięgnąć do słów naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, który z ogromną mocą wypowiedział pamiętne słowa: „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”

Dziękujemy Pani Grażynie Koralewskiej oraz aktorom z teatru „Igła” za piękną lekcję patriotyzmu.

Wiesława Szubarga – opiekun „Głosu Gimnazjalisty”
Julia Piątek – redaktor „Głosu Gimnazjalisty”

Skip to content