GMINNY PROJEKT EDUKACYJNY ” Nie rób zadymy”

W grudniu 2019 roku odział przedszkolny „0b” wziął udział w pierwszym etapie gminnego projektu edukacyjnego „Nie rób zadymy”, którego głównymi celami są:

– kształtowanie wśród dzieci i młodzieży trwałych nawyków przyczyniających

 się do dbałości o stan środowiska naturalnego, w szczególności o stan powietrza,

– podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy,

– zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

– kształtowanie odpowiedzialności za stan powietrza poprzez codzienne działania

we własnym domu, szkole, najbliższym otoczeniu,

– nagłośnienie problemu zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mosina,

– integracja zespołu klasowego,

– współpraca placówek oświatowych z terenu Gminy Mosina.

           Dzieci poznały historię „chorego komina”, z chęcią opowiadały o ochronie środowiska oraz o tym, jak dbać o czystość powietrza, którym oddychamy. Uczniowie wykonywali karty pracy dotyczące wysłuchanego opowiadania i samodzielnie tworzyli obrazy przedstawiające  zachowania proekologiczne. Z niecierpliwością czekamy na drugi etap projektu.

GALERIA

Pozdrawiamy-Agata Nowak i uczniowie grupy 0b.

 

Skip to content