Gala Konkursu Historyczno- Literackiego „Wielkopolanie w czasie II wojny światowej”

Konkurs jest wspólną inicjatywą Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie oraz Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.

W dniu 12 maja br. w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie odbyła się Gala II edycji Wojewódzkiego Konkursu Historyczno – Literackiego „Wielkopolanie w czasie II wojny światowej”. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście – Pani Lidia Kałwińska Starszy  Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Pan Roman Kolankiewicz, I Zastępca Burmistrza Gminy Mosina. Pani Wizytator podkreśliła wielką wartość  współpracy pomiędzy placówką oświatową a instytucją kultury.

Patronat honorowy nad konkursem ponownie objęło Centrum Instytut Wielkopolski przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prace konkursowe oceniało Jury w składzie: prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska ‒ Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Agnieszka Bereta ‒ instruktor do spraw Galerii Historycznej  w Mosinie oraz  Bartłomiej Grzanka ‒  kierownik  Muzeum  Byłego Niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Laureaci:

I miejsce zajęła Matylda Kaczmarek, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie za pracę „Ocalić od zapomnienia”;

II miejsce ex aequo zajęli: ‒ Zofia Kaczmarek, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnie, za pracę „Jeden z dwudziestu – Bronisław Kotlarski (18931939) oraz Stefan Arlt-Stelmachowski, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie za pracę „Wybacz sobie przeszłość, ona więcej się nie zdarzy…”

III miejsce zajęła:  Maja Goździewska, Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, za pracę „Kuzynki”.

Przyznano także wyróżnienia dla: Mikołaja Kamińskiego,  ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie, Anny Odziemskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 78 im. prof. Wiktora Degi, Dominika Strzelczyka, ucznia Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki został umieszczony w „Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. Laureaci ww. Konkursu, którzy zajęli I, II oraz III miejsce otrzymują 2 punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Pani Profesor, podsumowując pracę jury, wskazała na olbrzymią wartość przejmowania przez kolejne pokolenia sztafety rodzinnej pamięci, dokumentowania historii, do czego zachęca konkurs. Jego uczestnicy w tegorocznej edycji wykazali się umiejętnością opisywania źródeł historycznych takich jak fotografie rodzinne, wywiady, listy, wspomnienia itp. Zadbali również o ciekawą formę przekazu i jej językową poprawność.

Po wręczeniu nagród laureaci konkursu krótko przedstawili tematykę swoich prac i źródła inspiracji, ukazując ważność więzi rodzinnych w budowaniu własnej tożsamości i przechowywaniu pamięci o minionych czasach. Wszyscy uczestnicy gali – uczniowie, nauczyciele, rodzice – mieli możliwość zwiedzenia Muzeum z kustoszem Panem Jackiem Nawrocikiem.

Serdecznie gratulujemy Laureatom Konkursu, wyróżnionym uczniom i  ich opiekunom merytorycznym.

W roku szkolnym 2023/2024 planujemy kolejną edycję Konkursu.

 

Beata Buchwald

Anna Ciesielska

 

 

 

Skip to content