Finał projektu – Znamy poetów z Wielkopolski

chciałbym żeby poezja
poruszyła ciebie do żywego
żebyś zamyślony nad życiem
nie stracił kierunku drogi

Wincenty Różański

17 listopada 2015 roku w Gimnazjum im. Jakuba Krauthofera – Krotowskiego w Mosinie nastąpiła inauguracja projektu – konkursu pod hasłem: „Znamy poetów z Wielkopolski”. W roku szkolnym 2015/2016 bohaterem projektu uczyniliśmy poetę, Wincentego Różańskiego, jednego z najoryginalniejszych twórców drugiej połowy XX wieku, który nigdy nie ulegał żadnym prądom literackim, a pisał „tak jak się oddycha”. W swej poezji w mistrzowski sposób łączył „pozorną naiwność i prostotę z wyrafinowaniem i finezją”.

Poeta wywodzi się z Mosiny, o czym zresztą nigdy nie zapomniał: „Wyrosłem w małym miasteczku niedaleko Poznania. Gdybym miał możliwość powrotu, jeszcze raz chciałbym przeżyć to wszystko od początku. Chciałbym w Mosinie pracować w kiosku Ruchu. Klimat wsi i miasteczka to jest spanie na sianie, wstawanie o świcie, oporządzanie koni, grabienie siana, składanie snopów i … wybieranie ziemniaków”.

Autorem i organizatorem tegorocznej edycji projektu była Wiesława Szubarga, nauczyciel ZS w Mosinie, koordynatorami: wicedyrektor ZS, Grażyna Koralewska oraz Wiesława Szubarga.

Ogromnej pomocy udzielił organizatorowi konkursu Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej, udostępniając mu materiały dotyczące poety, w tym portret Wincentego Różańskiego autorstwa Romana Czeskiego. Znaczącej pomocy udzielili także: Dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie, Alicja Trybus oraz Wicedyrektor, Grażyna Koralewska.

W ramach projektu na stronie internetowej ZS w Mosinie ukazał się artykuł poświęcony poecie, w szkolnej gazecie „Głos Gimnazjalisty” zamieściliśmy wywiad dotyczący poety, a przeprowadzony z Esterą Lipiak. Szczegółowe informacje o pozostałych działaniach podejmowanych w ramach projektu znalazły się nie tylko na stronie internetowej ZS, ale także na stronie http://wincentyrozanski.art.pl/ poświęconej poecie, a prowadzonej przez Krzysztofa Wiśniewskiego.

Na podsumowanie projektu, które odbyło się w ZS 31.03.2016 r. przybyli goście honorowi: Małgorzata Kasztelan – Różańska – flecistka i pianistka, a także ukochana żona poety i jego muza, Mirosława Różańska, żona Hieronima Różańskiego – architekta wnętrz, malarza i grafika oraz brata „Witka”, Krzysztof Wiśniewski – poeta i przyjaciel Wincentego Różańskiego oraz Estera Lipiak, nauczyciel ZS w Mosinie i logopeda. Gdy w 2003 roku Wincenty Różański doznał udaru mózgu, roztoczyła nad nim opiekę logopedyczną.

Swoją obecnością zaszczycili nas również: Burmistrz Gminy Mosina, Jerzy Ryś, Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, Anna Balcerek – Kałek, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Mosinie, Krystyna Przynoga, Bibliotekarka Biblioteki Publicznej w Mosinie i pisarka, Zofia Staniszewska.

Ważnym elementem projektu poświęconego Wincentemu Różańskiemu były konkursy (recytatorski, konkurs z wiedzy o życiu i twórczości Wincentego Różańskiego i multimedialny), do których zaproszenie przyjęły: Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach oraz Gimnazjum w Rogalinie.

31.03. 2016 r. w pierwszej części spotkania odbył się etap gminny (wcześniej odbyły się etapy szkolne) konkursów z wiedzy i recytatorskiego.

Podczas drugiej części spotkania goście obejrzeli wystawę poświęconą poecie i przygotowaną przez Barbarę Fengler – Wysiadły, Barbarę Siwczak i Magdalenę Solecką z biblioteki ZS. Następnie Krzysztof Wiśniewski wygłosił krótką prelekcję, wyjaśniając, co oznacza bycie outsiderem, gdyż Witek Różański, pokoleniowo i sytuacyjnie należy do outsiderów, których historia poezji współczesnej lokuje między Orientacją Poetycką „Hybrydy” a Nową Falą.

Z niecierpliwością czekaliśmy na wystąpienie żony poety, która z wielkim wdziękiem i dużą dozą humoru opowiedziała, na czym polega bycie muzą twórcy. Małżonkowie poznali się w czasie studiów. Kiedy po latach przyszła żona Witka odwiedzała grób rodziców na Górczynie, zawsze składała wizytę Witkowi na Ostrobramskiej. Pewnego razu powiedział: Kocham cię. Zaskoczona odpowiedziała: Ja też ciebie kocham. Wkrótce się pobrali i od tej chwili rozpoczęli wspólną życiową przygodę, w której muzyka i poezja harmonijnie się dopełniały, czyniąc zwyczajne życie życiem nadzwyczajnym. Uroku ich związkowi dodawały również listy, które w obecności małżonki pisał do niej poeta, a potem wysyłał pocztą, dając dowód swego głębokiego uczucia i bezgranicznego przywiązania do żony.

Wreszcie nadszedł czas na obejrzenie nagrodzonej prezentacji, którą przygotował zespół z Gimnazjum nr 1 w Mosinie, po niej Klaudia Fornalik – redaktor „Głosu Gimnazjalisty”, poprosiła Esterę Lipiak o udzielenie wywiadu na temat jej współpracy z Wincentym Różańskim. Wypowiedź bohaterki wywiadu była niezwykle wzruszająca. Dzięki niej dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy o tym, w jaki sposób poeta i jego nauczyciel wspólnie pokonywali – krok po kroku chorobę będącą niezwykle trudną do zaakceptowania rzeczywistością, rzeczywistością, której nigdy poecie nie udało się oswoić.

Ważną częścią spotkania stało się wręczenie nagród. Była też niespodzianka, gdyż Krzysztof Wiśniewski ofiarował wszystkim uczestnikom konkursu tomiki poezji Mistrza Różańskiego.

Oto wyniki konkursu – etap gminny

Prezentacja multimedialna:

I miejsce Gimnazjum nr 1 z Mosiny (skład drużyny: Małgorzata Rydlewska, Julia Łowińska, Michalina Falbierska)

II miejsce Gimnazjum im. Jakuba Krauthofera – Krotowskiego z Mosiny (skład drużyny: Daria Skibińska, Natalia Skompska, Wiktoria Wojciechowska)

III miejsce Gimnazjum Orła Białego w Daszewicach (skład drużyny: Filip Knoll, Zuzanna Jankowiak, Mateusz Kulwicki)

IV miejsce Gimnazjum w Rogalinie (skład drużyny: Marta Duszyńska, Marika Grzelaszyk, Martyna Kaczanowska)

Test z wiedzy o życiu i twórczości Wincentego Różańskiego (rozwiązywały go drużyny przygotowujące prezentacje):

I miejsce – Gimnazjum im. Jakuba Krauthofera Krotowskiego

II miejsce – Gimnazjum nr 1 w Mosinie

III miejsce – Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach

Konkurs recytatorski:

I miejsce – Urszula Arlt – Stelmachowska Gimnazjum im. Jakuba Krauthofera Krotowskiego

II miejsce – Sara Wojciechowska Gimnazjum im. Jakuba Krauthofera Krotowskiego

III miejsce – Adela Witkowska Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach.

Grand Prix zdobyła szkoła, która uzyskała najwięcej punktów. Szkołą tą okazało się Gimnazjum im. Jakuba Krauthofera – Krotowskiego w Mosinie.

Spotkanie prowadzone przez uczniów kl. 2b Gimnazjum im. Jakuba Krauthofera Krotowskiego z Mosiny i jednocześnie redaktorów z „Głosu Gimnazjalisty”: Natalię Grzonkowską, Jana Jasinskiego oraz Marka Ciorgę podsumowali: Burmistrz Gminy Mosina, Jerzy Ryś, Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, Anna Balcerek – Kałek oraz dyrektor ZS w Mosinie, Alicja Trybus, wyrażając zadowolenie z faktu, że młodzież interesuje się poezją, która uszlachetnia i uwrażliwia każdego, kto po ni sięga. Podkreślili też, że na bohatera II edycji projektu wybrano poetę, który zawsze czuł silny związek z naszym miastem, co dla jego mieszkańców może być powodem dumy.

Choć projekt poświęcony Wincentemu Różańskiemu dobiegł końca, poezja, którą po sobie zostawił, jest wieczna. Maria Bosacka powiedziała o twórczości poety: „Różański jest poetą ładu i harmonii, który przemierza mroki, żeby je oswoić, a oswoiwszy znaleźć dla nich słowa w „albumie wieczności”. W jego poetyckim lesie przechadzają się Liebert i Leśmian, a sądzę, że mógłby trafić tam i Teofil Lenartowicz, jako patron wszystkich wierszy Różańskiego, w których prostota ludowej piosenki dźwięczy bardzo szczerze i bardzo prawdziwie, ocalając cenną w naszej poezji nutę”.

I chociaż poeta należy dziś do świata wielkiego, dla nas to po prostu Witek, ktoś z sąsiedztwa, ktoś, kto nawet wtedy, gdy opuścił Mosinę, z sentymentem wracał „do skrzypiącej pompy, do ławeczki na rynku, która tak wiele mogłaby opowiedzieć, do zarośniętych brzegów dawnego kanału”. I podczas gdy Libert, Leśmian i Lenartowicz przechadzają się w jego poetyckim lesie, on sam przechadza się ulicami naszego miasta, uśmiechając się do nas w nieco tajemniczy sposób.

Wiesława Szubarga

Skip to content