Etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu „Znamy poetów i pisarzy z Wielkopolski”

Zapraszamy uczniów klas VI-VIII do udziału w etapie szkolnym Konkursu Wojewódzkiego: „Znamy poetów i pisarzy z Wielkopolski, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie. W tym roku szkolnym bohaterem naszego projektu jest poeta związany z Mosiną. To tutaj się urodził i tu spędził dzieciństwo. O silnym związku z Mosiną świadczą wiersze poety poświęcone naszemu miastu.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu, czyli jego regulamin oraz wiersze dotyczące Mosiny znajdziecie na stronie internetowej szkoły, w zakładce WOJEWÓDZKI KONKURS  „Znamy poetów i pisarzy z Wielkopolski”.

Etap szkolny konkursu odbędzie się 20 grudnia 2023 r. Proszę o poinformowanie nauczycieli polonistów o chęci udziału w projekcie lub zgłaszanie się bezpośrednio do jego koordynatorów, Pań: Marioli Dominiczak lub Wiesławy Szubargi.

Wiesława Szubarga

Skip to content