Co może wydarzyć się w szkolnej bibliotece?

Powszechnie przyjmuje się, że była to pierwsza w Europie i druga na świecie spisana konstytucja. Uchwalona została 3 maja 1791 roku, stąd jej nazwa, Konstytucja 3 Maja. Została uchwalona przez Sejm Wielki, zwany również Czteroletnim. Była to najważniejsza reforma tego Sejmu. Jej autorami byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Konstytucja była Ustawą Rządową – regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniała ustrój państwa na monarchię dziedziczną i ograniczyła znacząco demokrację szlachecką oraz zniosła liberum veto.

Postępowość konstytucji sprowokowała niestety wrogość Imperium Rosyjskiego, a w wojnie w obronie konstytucji Polska została pokonana przez wojska rosyjskie wspierające konfederację targowicką, spisek części polskich magnatów przeciw zmianie ustroju Rzeczypospolitej.

O wydarzeniach tych opowiedzieli uczniowie klasy 4c, którzy wcielili się w rolę szacownych  książek –  encyklopedii, słowników, baśni. Rzecz dzieje się   3 maja w   szkolnej bibliotece. Dzień ten jest wolny  od pracy i nauki,  książki mają więc czas, by szeleszcząc kartkami i przewracając kolejne stronice ,   porozmawiać ze sobą o wydarzeniach, które były znaczące dla polskiego narodu. Spokojna rozmowa przekształca się w ożywioną dyskusję, zaś atmosfera radości spowodowana uchwaleniem postępowej konstytucji, miesza się ze smutkiem z powodu jej obalenia. Wspomnieniom tych dni  towarzyszą  piosenki wykonywane w mistrzowski sposób przez naszye bohaterki – książki oraz wiersze upamiętniające odległe, a tak doniosłe zdarzenia.

Pani Dyrektor, Alicja Trybus, która była obecna podczas przedstawienia, podkreśliła wielkie znaczenie uchwalonej konstytucji, przypomniała o walce w jej obronie i wspomniała o sytuacji na Ukrainie, która dzisiaj walczy o swą niepodległość.

Dziękuję Pani Ewie Buksalewicz za przygotowanie rekwizytów do przedstawienia oraz piosenek, które uczniowie zaśpiewali w trakcie spektaklu. Panu Wiesławowi Depowskiemu dziękuję za czuwanie nad stroną techniczną przedsięwzięcia.

Wiesława Szubarga

.

Skip to content