Biblioteka szkolna ogłasza w roku szkolnym 2016/2017 rywalizację czytelniczą

 • Rywalizacja czytelnicza będzie trwać od 1 października 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
 • W rywalizacji biorą udział oddziały klas 4, 5, 6 szkoły podstawowej oraz – 1, 2, 3
 • Rywalizacja odbywa się oddzielnie na poziomie każdej klasy.
 • Zwycięży ten oddział, którego uczniowie przeczytają najwięcej książek z biblioteki szkolnej.
 • Informacje o przebiegu rywalizacji będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń biblioteki.

 

Napisz recenzję książki, którą polecasz.

 

Biblioteka szkolna zachęca uczniów do napisania krótkiej recenzji książki, którą chcieliby polecić swoim kolegom do przeczytania.

 • Przed napisaniem recenzji należy zgłosić się do biblioteki szkolnej w celu ustalenia, czy recenzja danej książki nie została już wcześniej napisana oraz czy wybrana przez ucznia pozycja jest odpowiednia dla młodzieży.
 • Napisaną recenzję należy oddać w bibliotece szkolnej.
 • Recenzja zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
 • Można ją podpisać wybranym pseudonimem.
 • Za  napisanie recenzji, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły uczeń może otrzymać + 5 punktów z zachowania, nie więcej jednak niż 15 punktów w semestrze.
 • Akcja ta będzie trwać do 30 kwietnia 2016 r.

 

Skip to content