„Znamy poetów z Wielkopolski” – dwa konkursy

Zapraszam   uczniów klas siódmych i ósmych SP oraz gimnazjalistów do udziału w etapie szkolnym konkursu gminnego    „Znamy poetów z Wielkopolski”.  Konkurs  dotyczy recytacji wierszy Kaliny Izabeli Zioła i odbędzie się
19 grudnia 2018 roku, podczas drugiej godziny lekcyjnej.

Zapraszam   uczniów klas siódmych i ósmych SP oraz gimnazjalistów do udziału w etapie szkolnym konkursu gminnego   „Znamy poetów z Wielkopolski. Konkurs  dotyczy wiedzy na temat życia i twórczości Kaliny Izabeli Zioła i odbędzie się
20 grudnia 2018 roku,  podczas piątej godziny lekcyjnej.

Uwaga! Gotowość uczestniczenia w konkursach zgłaszajcie proszę u swoich nauczycieli – polonistów.
Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących konkursów szukajcie w zakładce: Projekty/Poeci z Wielkopolski. Regulamin.

Koordynator konkursów

Wiesława Szubarga

Skip to content