Zespół Szkół w Mosinie czci 73. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

Po raz kolejny młodzież i dzieci Zespołu Szkół w Mosinie wspomina Powstanie w Getcie Warszawskim. Wielkopolanie – potomkowie jedynego zwycięskiego powstania dobrze znają historię swej małej ojczyzny, są dumni z Rzeczpospolitej Mosińskiej, ale tym bardziej otwarci na wszelkie ważne wydarzenia z życia ojczyzny. Czczą co roku bohaterów walki o godność, podziwiają heroiczny opór społeczności kierowanej przez Żydowską Organizację Bojową. Uczniowie mieli już wcześniej okazję poznać kulturę żydowską, porozmawiać o obyczajach, strojach i kulinariach, dzięki debacie zorganizowanej przez dyrektor ZS – Alicję Trybus. Nauczyciele świetlicy: Danuta Białas, Anna Sikora i Paulina Mrug przygotowały wspólnie z uczniami plakaty z informacją o twórcach pochodzenia żydowskiego zasłużonych dla polskiej kultury. W dniu 22 kwietnia br. na ulicach miasteczka będzie miał miejsce happening. Grupa uczniów i nauczycieli przybranych żonkilami wyruszy do najważniejszych instytucji w Mosinie, aby rozdawać karty z informacjami o: Janie Brzechwie, Julianie Tuwimie, Januszu Korczaku, Bolesławie Leśmianie, Arturze Rubinsteinie, Władysławie Szpilmanie. Uczniowie pragną przekazywać wiedzę o zasługach wybitnych artystów zwykłym mieszkańcom Mosiny. Spotkają się z władzami gminy, odwiedzą bibliotekę, galerię miejską (dawniejszą bóżnicę – budowlę będącą miejscem zebrań gminy żydowskiej na modlitwę, dyskusje i sądy.) Na żydowskim cmentarzu – kirkucie – złożą kwiaty oraz kamyki – symbole pamięci.

Grażyna Koralewska – wicedyrektor ZS w Mosinie

Skip to content