XIX Powiatowy Konkurs Recytatorski Uczniów Szkół Podstawowych „Wiosenne Przebudzenie” – eliminacje szkolne.

Dnia 22 marca 2018 r. na trzeciej godzinie lekcyjnej odbędzie się dla uczniów klas 4-7 oraz uczniów gimnazjum szkolny etap XIX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Uczniów Szkół Podstawowych „Wiosenne Przebudzenie”. Serdecznie zapraszamy do udziału. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Anna Chilczuk – Bech

 

        Regulamin

XIX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Uczniów Szkół Podstawowych

                „Wiosenne Przebudzenie” Murowana Goślina 2018

 

 1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
 2. Organizatorem eliminacji gminnych w Mosinie jest Mosiński Ośrodek Kultury
 3. Celem konkursu jest prezentacja, doskonalenie oraz konfrontacja umiejętności recytatorskich,
  a także przybliżenie uczestnikom dorobku poetów polskich, kreowanie wrażliwości artystycznej
  i rozwijanie uzdolnień twórczych. 
 4. Konkurs przebiega w trzech etapach: eliminacje szkolne, eliminacje gminne i finał powiatowy.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i przebiega w oparciu o podział na trzy kategorie wiekowe:  

grupa najmłodsza – uczniowie klas 0 – III 

grupa młodsza – uczniowie klas IV – VI 

grupa starsza – uczniowie klasy VII i oddziałów gimnazjalnych 

 1. Eliminacje gminne mają na celu wyłonienie 3 reprezentantów gminy (po jednym w każdej kategorii wiekowej) na finał powiatowy.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie prezentacji dowolnego wiersza, którego wykonanie nie przekracza 4 minut.
 3. Uczniowie klasy VII i oddziałów gimnazjalnych przygotowują dodatkowo fragment prozy (maksymalny czas prezentacji wiersza i prozy nie powinien przekraczać 6 min.).
 4. Karty uczestników zakwalifikowanych do eliminacji gminnych (czyli laureatów eliminacji szkolnych) należy przesłać do 22 marca br.,pod adres: Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, e-mail: mok@kultura.gmina.pl 
 5. Eliminacje gminne w Mosinie odbędą się 26 marca 2018, w Sali kolumnowej Mosińskiego Ośrodka Kultury 

godz. 10.00grupa najmłodsza – uczniowie klas 0 – III 

godz. 11.00grupa młodsza – uczniowie klas IV – VI 

godz. 12.00grupa starsza – uczniowie klasy VII i oddziałów gimnazjalnych 

 1. Komisja konkursowa zostałapowołana przez organizatora eliminacji gminnych. 
 2. W ocenie prezentacji komisje konkursowe biorą pod uwagę wybór tekstu, interpretację, technikę wykonania, prezencję oraz ogólny wyraz artystyczny.
 3. Dla laureatów etapu gminnego przewidziano nagrody.
 4. Wszystkie etapy konkursu są otwarte dla publiczności.
 5. Dla laureatów finału powiatowego przewidziane są nagrody rzeczowe, dla wszystkich uczestników finału upominki.
Skip to content