Wyniki „XX Przeglądu Piosenki Uczniów Szkół Gminy Mosina”

XX Gminny Przegląd Piosenki Uczniów Szkół Gminy Mosina” odbył się dnia 2 czerwca 2022 roku, który dostarczył młodym wokalistom i słuchaczom wiele muzycznych wrażeń i emocji. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wybrane przez siebie utwory na wysokim poziomie. Przebieg Przeglądu Piosenki miał formę koncertu, który odbył się przy sprzyjającej pogodzie na terenie amfiteatru szkolnego. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowało 25 solistów oraz 11 zespołów.

Głównym celem, który postawił sobie organizator tego artystycznego przedsięwzięcia było umożliwienie dzieciom i młodzieży Gminy Mosina zaprezentowanie formy muzycznej jaką jest piosenka.

Członkowie jury w składzie:

p. Dyrektor Szkoły – Alicja Trybus;

p. Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Gminy Mosina – Anna Balcerek-Kałek;

p. Karina Chomicz – Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu o kierunku

wokalnym;

p. Anna Sikora – Kierownik świetlicy szkolnej;

po wysłuchaniu 36 wykonań piosenek wyłoniło laureatów.

Wyniki „XX Przeglądu Piosenki Uczniów Szkół Gminy Mosina” przedstawiają się następująco:

Kategoria klasy I-III szkół podstawowych – soliści:

I miejsce: Maja Martynowska (Szkoła Podstawowa w Krośnie)

II miejsce: Krzysztof Kowalczykiewicz (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie)

Julia Łukaszczyk (Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie)

III miejsce: Agnieszka Teodorczyk (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie).

Kategoria klasy I-III szkół podstawowych – zespół:

I miejsce: Justyna Lossy, Michalina Sobek ( Szkoła Podstawowej nr 2 w Mosinie)

II miejsce: Lena Czeszyńska, Katarzyna Wilczak( Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie)

III miejsce: Daria Kramarska, Dominika Miazga ( Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie)

Kategoria klasy IV-VI szkół podstawowych – soliści:

I miejsce: Jakub Wiśniewski (Szkoła Podstawowa w Czapurach)

II miejsce: Klaudia Ramotowska (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie)

III miejsce: Martyna Wojtaszak (Szkoła Podstawowa w Krośnie)

Kategoria klasy IV-VI szkół podstawowych – zespół:

I miejsce: Emilia Szulakiewicz, Lena Maćkowiak (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie)

II miejsce: Jakub Wiśniewski, Maja Cierniak, Antonina Zaręba, Sabina Dolata,

Nikola Fabiś (Szkoła Podstawowa w Czapurach)

III miejsce: Klaudia Ramotowska, Amanda Marciniak (Szkoła Podstawowa nr 2

w Mosinie)

Kategoria klas VII, VIII szkół podstawowych – soliści:

I miejsce: Julia Osiowy (Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie)

II miejsce: Amelia Szulc (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie)

III miejsce: Gabriela Banach (Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie)

III miejsce: Emilia Siepa (Szkoła Podstawowa w Czapurach).

Kategoria zespoły – szkoły podstawowe klas VII, VIII .

I miejsce: Michalina Lange, Urszula Lachowicz (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie)

II miejsce: Amelia Szulc, Aleksandra Głowińska (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie)

III miejsce: Faustyna Tomczak, Anna Weclewska (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie)

Organizator przeglądu – Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie – dziękuje wszystkim młodym artystom za udział w gminnym święcie piosenki, gratuluje zajętych miejsc i zaprasza na kolejną edycję za rok.

GALERIA

Paweł Szukalski

Skip to content