Wyniki XVI PRZEGLĄDU PIOSENKI SZKÓŁ GMINY MOSINA

Dnia 13 czerwca 2017r. odbył się po raz XVI Przegląd Piosenki Szkół Gminy Mosina, którego organizatorem jest Zespół Szkół w Mosinie przy współudziale Mosińskiego Ośrodka Kultury. Udział w tym muzycznym zmaganiu wzięło 21 solistek(-ów) oraz 6 zespołów. Łącznie na scenie Mosińskiego Ośrodka Kultury wystąpiło 59 młodych artystów, którzy zaprezentowali różnorodne gatunki piosenki.

Jury w składzie: p. Kierownik Referatu Oświaty, Promocji Kultury i Sportu Gminy

Mosina – Anna Balcerek – Kałek,

p. dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie – Alicja Trybus ,

p. Anna Budzyńska solistka Orkiestry Barokowej ,

p. Justyna Kałuzińska – nauczyciel muzyki,

p. Katarzyna Chudzińska – Gintrowska – nauczyciel muzyki,

przedstawiciel Mosińskiego Ośrodka Kultury-Witalij Łużnyj

przyznało następujące miejsca:

Kategoria klasy I-III szkół podstawowych – solistka(ta):

I miejsce: Maja Jarosińska ( Szkoła Podstawowa w Czapurach)

II miejsce: Matylda Kaczmarek ( Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie)

III miejsce: Alan Rachański ( Zespół Szkół w Krośnie)

Kategoria klasy I – III szkół podstawowych – zespoły:

I miejsce: Duet– Agata i Martyna Kilian (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie)

II miejsce: Duet – Marcel Osowski i Jakub Osmański (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie )

III miejsce: Duet – Kaja Obidzińska i Lena Ciszek (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie )

Kategoria klasy IV-VI szkół podstawowych – solistka, solista:

I miejsce Maja Kilian (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie)

II miejsce: Wiktoria Żukowska (Szkoła Podstawowa w Czapurach)

III miejsce: Oliwia Garbarek (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie)

Kategoria klasy IV – VI szkół podstawowych – zespoły:

I miejsce: Kwintet – Iga Lewandowska, Katarzyna Tomowiak, Julia Szulc, Amelia Szulc,

Zofia Szulc z zespołem klasowym ( Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie )

II miejsce: Duet – Aleksandra Lange i Mikołaj Miedziak (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie)

III miejsce Trio: Martyna Lum, Zofia Wieczorek, Julia Baraniak

(Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie)

Kategoria klas gimnazjum – soliści:

I miejsce: Daria Czerwińska (Gimnazjum nr 2 w Mosinie)

II miejsce: Martyna Maciejewska z zespołem instrumentalnym w składzie:

Julia Przybylska, Julia Czaplejewicz, Weronika Paluszkiewicz, Marcin Mielcarek

( Gimnazjum nr 2 w Mosinie)

III miejsce: Sara Wojciechowska (Gimnazjum nr 1 w Mosinie)

Organizatorzy przeglądu – Zespół Szkół w Mosinie oraz Mosiński Ośrodek Kultury – dziękują wszystkim uczestnikom za udział w XVI Przeglądzie Piosenki Szkół Gminy Mosina oraz nauczycielom za przygotowanie młodych artystów. Organizatorów cieszy fakt, że z każdym rokiem wzrasta poziom artystyczny Gminnego Przeglądu Piosenki jak i udział uczestników w tym muzycznym konkursie.

Paweł Szukalski

Skip to content