Wyniki XV PRZEGLĄDU PIOSENKI SZKÓŁ GMINY MOSINA

Dnia 8 czerwca 2016r. odbył się po raz XV Przegląd Piosenki Szkół Gminy Mosina, którego organizatorem  jest Zespół Szkół w Mosinie  przy współudziale Mosińskiego Ośrodka Kultury. Udział wzięło w tym muzycznym zmaganiu 25 solistek(-ów) oraz 9 zespołów. Łącznie na scenie Mosińskiego Ośrodka Kultury wystąpiło 75 młodych artystów, którzy zaprezentowali różnorodne gatunki piosenki.
Jury w składzie: p. Kierownik Referatu Oświaty, Promocji Kultury i Sportu Gminy
Mosina – Anna Balcerek – Kałek,
p. dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie – Alicja Trybus ,
p. Justyna Kałuzińska – nauczyciel muzyki,
p. Maciej Kubacki – dyrygent Orkiestry Dętej, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie
p. wicedyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury- Alicja Adamska
przyznało następujące miejsca:

●  Kategoria klasy I-III szkół podstawowych – solistka(ta):

I miejsce: Hanna Wieczorek  ( Szkoła Podstawowa w Krosinku)
II miejsce: Jan Murawa ( Szkoła Podstawowa w Czapurach)
III miejsce: Agata Kilian  ( Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie)

● Kategoria klasy I – III szkół podstawowych – zespoły:

I miejsce: Duet– Michalina Lange, Urszula Lachowicz (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie)
II miejsce: Zespół- Dawid Drebot, Oliwia Spychalska, Kacper Dobrzański, Oliwia Stasiak,
Nicola Raczkiewicz, Nicola Moczulska, Maria Nowak,
Iga Napruszewska, Łukasz Marciniak, Nadia Linkowska
( Szkoła Podstawowa nr 2  w Mosinie)
III miejsce: Zespół – Marta Zaporowska, Oliwia Smug, Oliwia Buczyńska, Julia Kamińska
( Szkoła Podstawowa nr 2  w Mosinie)

● Kategoria klasy IV-VI szkół podstawowych – solistka, solista:

I miejsce  – Aleksandra Lange (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie)
II miejsce: Maria Troszczyńska (Szkoła Podstawowa w Krośnie)
III miejsce: Julia Baraniak (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie)

● Kategoria klasy IV – VI szkół podstawowych – zespoły:

I miejsce: Kwartet –Gabriela Skuła, Monika Lisiecka, Aleksandra Lange,
Baraniak Julia  (Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie)
II miejsce: Duet – Iga Lewandowska, Katarzyna Tomowiak (Szkoła Podstawowa nr 2
w Mosinie)
III miejsce Trio: Jagna Kałuzińska, Aleksandra Szklarz, Nicola Ilowska
(Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie)

● Kategoria klas  gimnazjum – soliści:
I miejsce: Daria Czerwińska (Gimnazjum nr 2 w Mosinie)
II miejsce: Kinga Ratajszczak (Gimnazjum w Pecnej)
III miejsce: Julia Stefaniak (Gimnazjum nr 1 w Mosinie)

Organizatorzy przeglądu – Zespół Szkół w Mosinie nr 2 oraz Mosiński Ośrodek Kultury  – dziękują wszystkim uczestnikom za udział w XV Przeglądzie Piosenki Szkół Gminy Mosina oraz nauczycielom za przygotowanie  młodych artystów. Organizatorów  cieszy fakt, że
z każdym rokiem wzrasta poziom artystyczny Gminnego Przeglądu Piosenki  jak i udział uczestników.

Paweł Szukalski

Skip to content