Wyniki konkursu historycznego Moja rodzina w czasie II wojny światowej

Uczniowie klas szóstych uczestniczyli w konkursie historycznym, w którym zadanie polegało na przygotowaniu pracy na temat wojennej historii swojej rodziny. Zadanie wymagało od uczniów poszukania świadków wydarzeń, zgromadzenia, analizy i opracowania źródeł i na tej podstawie podjęcia narracji historycznej na temat wojennych losów swoje rodziny. Przygotowane prace były na bardzo wysokim poziomie. Warto dodać, że konkursem zainteresował się również uczeń klasy IV B, Tomasz Mieloch, który opisał historię swojej rodziny. Wyniki konkursu ogłoszono w dniu 6 maja podczas uroczystości upamiętniającej II wojnę światową w Mosinie. Nagrody wręczył zastępca burmistrza Gminy Mosina Pan Przemysław Mieloch oraz dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie Pani Alicja Trybus. Wszystkim uczestnikom konkursu gratuluję.
Oto wyniki konkursu:
I miejsce Fryderyk Łagiewka kl. VI C
II Tomasz Mieloch kl. IV B, Aleksandra Walkowiak kl. VI C
III Jakub Ćwikliński kl. VI C, Kamil Bienert kl. VI C
Beata Buchwald

Skip to content