„Wielkopolanie w czasie II wojny światowej”

Dnia 3 czerwca w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie odbyła się Gala I Wojewódzkiego Konkursu Historyczno – Literackiego „Wielkopolanie w czasie II wojny światowej”, którego nasza szkoła jest współtwórcą i współorganizatorem.

Pomysł tego konkursu, jak podkreśliła Pani Dyrektor Alicja Trybus, jest wynikiem długoletniej współpracy Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie i Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie. Realizacja wielu przedsięwzięć edukacyjnych, w tym projektu „By czas nie zaćmił i niepamięć. Losy mosinian w czasie II wojny światowej” przyczyniły się do powstania pomysłu na wspólną realizację konkursu, którego celem jest uchronienie przed zapomnieniem lokalnej i rodzinnej historii.

Patronat honorowy nad konkursem objęło Centrum Instytut Wielkopolski przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prace konkursowe oceniało Jury w składzie: prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska ‒ Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Agnieszka Bereta ‒ Galeria Miejska w Mosinie oraz  Małgorzata Grzanka ‒ kustosz w Muzeum w Chełmnie nad Nerem.  Konkurs został wpisany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na listę punktowanych zawodów, dzięki czemu laureaci konkursu otrzymają 2 punkty do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Po wręczeniu nagród laureaci konkursu krótko przedstawili tematykę swoich prac i źródła inspiracji, ukazując ważność więzi rodzinnych w budowaniu własnej tożsamości i przechowywaniu pamięci o minionych czasach. Wszyscy uczestnicy gali – uczniowie, nauczyciele, rodzice – mieli możliwość zwiedzenia Muzeum z kustoszem Panem Jackiem Nawrocikiem.

Planujemy, aby kolejna edycja konkursu była również propozycją dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniów klas 7-8 zapraszamy do udziału w konkursie za rok.

GALERIA

Beata Buchwald

Anna Ciesielska

 

Skip to content