Ważna informacja dot. dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Państwo,

w związku z przedłużeniem kształcenia na odległość oraz przesunięciem terminu egzaminu ósmoklasisty informuję, że dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zaplanowane w terminie egzaminów tj. od 21 do 23 kwietnia 2020 r. zostają odwołane.

W wyżej wymienionym terminie odbędą się lekcje zgodnie z obowiązującym planem.

O nowym terminie dni wolnych poinformuje Dyrektor Szkoły po ukazaniu się komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie nowego terminu egzaminu ósmoklasisty.

 

Alicja Trybus

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie

Skip to content