Warto czytać oraz pisać dla tych, którzy pragną czytać

O tym, że warto czytać, a przede wszystkim, że warto pisać dla tych, którzy pragną czytać, przekonałam się po raz kolejny, kiedy na zaproszenie wychowawcy oraz uczniów z klasy III D Zespołu Szkół w Krośnie, wzięłam udział w październikowej lekcji czytania. Za oknem hulał jesienny wiatr, a w klasie panowała radosna, wręcz wiosenna, atmosfera. Podczas spotkania z dziećmi przeczytałam kilka swoich opowiadań z książki: „To, co najważniejsze”. Fragmenty opowiadań pięknie przeczytali także chętni uczniowie.
Po tej części zajęć nastąpiła dyskusja dotycząca problematyki przeczytanych opowiadań. Zachwyciła mnie, jak zwykle w przypadku dzieci, ich spontaniczność, żywość reakcji, umiejętność dokonywania wnikliwej analizy, celne, czasami zaskakujące, uwagi, zdolność do łączenie elementów literackiego obrazowania z życiowym doświadczeniem i czytelnicza wrażliwość. Dowodzi to, o czym wszyscy zresztą wiemy, że wczesne dzieciństwo to najlepszy czas, by wykształcić w młodych ludziach miłość do książek. Zaszczepione w tym momencie życia zamiłowanie do literatury zaowocuje na pewno w przyszłości.
Wiesława Szubarga

lekcja2

Skip to content