Warto brać udział w konkursach!!!

Mamy przyjemność poinformować, że organizowane przez naszą szkołę wojewódzkie konkursy: „Znamy poetów i pisarzy z Wielkopolski” oraz „Wielkopolanie  w czasie II wojny światowej”  zostały po raz drugi wpisane do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Kuratorium Oświaty w Poznaniu i mogą być uwzględniane przez dyrektorów szkół jako szczególne osiągnięcie oraz wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku 2022/2023 (więcej informacji na stronie:

https://ko.poznan.pl/wp-content/uploads/2023/02/zalacznik-do-zarzadzenia-wko-nr-110.1.14.2023_20.02.2023.pdf )

Oznacza to, że uczniowie, którzy w etapie wojewódzkim zajmą miejsca I-III otrzymają wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i dodatkowe 2 punkty uwzględnione w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Koordynatorki:

B. Buchwald

A. Ciesielska

M. Dominiczak

      W. Szubarga

Skip to content