UWAGA !!! zmiana w Harmonogramie pracy szkoły

Zmiany zostały naniesione kolorem czerwonym. Wszystkie zmiany w Harmonogramie pracy szkoły i Harmonogramie zebrań z rodzicami są dostępne w zakładce dla rodzica.

Harmonogram pracy SP nr 2 w Mosinie 2023/2024

 

WRZESIEŃ
01.09.2023 84 rocznica wybuchu II wojny światowej
04.09.2023 Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Pasowanie na uczniów klas pierwszych.

12.09.2023

 

Uroczyste obchody 80 rocznicy Sprawy Mosińskiej
Zebranie z rodzicami uczniów SP:

Klasy 1-3 – godz. 17.30
klasy 4-8 – godz. 18.30.

19.30 – spotkanie przedstawicieli oddziałów klasowych z dyrektorem, wybory uzupełniające.
15.09.2023 Udział młodzieży w akcji “Sprzątanie Świata”.
20.09.2023 Składanie wniosków o Stypendia Samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas 7 i 8.
do 28.09.2023

 

 

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klas ósmych szkoły podstawowej zobowiązani są złożyć dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą wyboru języka obcego nowożytnego oraz poziomu, na którym wybrany język ma być zdawany podczas egzaminu ósmoklasisty – Obowiązujące druki deklaracji i wniosków należy pobrać w sekretariacie szkoły.
PAŹDZIERNIK
05.10.2023 Wybory do Samorządu Uczniowskiego
12.10.2023 Uroczyste spotkanie z okazji Dnia KEN – po południu
do 16.10.2023

 

 

Ostateczny termin, do którego rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mającego podstawę do ubiegania się o dostosowanie warunków i formy egzaminu ósmoklasisty powinni przedstawić dyrektorowi szkoły odpowiednią dokumentację.
13.10.2023 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
16.10.2023 Dzień Papieża Jana Pawła II
20.10.2023 Uroczystości patriotyczne – 84 rocznica rozstrzelania mieszkańców Mosiny i okolic w czasie II wojny światowej.
Wyjazd na wymianę polsko-niemiecką (wyjazd naszej młodzieży do Seelze)
LISTOPAD
01.11.2023 Wszystkich Świętych – środa
10.11.2023 Akademia z okazji Święta Niepodległości
11.11.2023 Narodowe Święto Niepodległości – sobota
14.11.2023 Zebranie z rodzicami uczniów SP:

Klasy 0-3 – godz. 17.30
klasy 4-8 – godz. 18.30.

24.11.2023 Dzień Pluszowego Misia w oddziałach “0”
GRUDZIEŃ
11.12.2023 Ostateczny termin wystawienia zagrożeń oceną niedostateczną.
12.12.2023

 

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną
Drzwi otwarte 16.30 – 17.00
Kiermasz szkolny – godz. 17.00- 19.00
Opłatkowe spotkanie z Przyjaciółmi szkoły godz.18.00
Egzaminy próbne dla klas ósmych (w zależności od terminów CKE).
grudzień/styczeń Pasowanie na czytelnika
21.12.2023 Jasełka. Koncert kolęd i wigilie klasowe.
22.12.2022 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
23–31.12.2022 Zimowa przerwa świąteczna.
STYCZEŃ
Egzaminy próbne dla klas ósmych (w zależności od terminów CKE).
15.01.2024 Wystawienie ocen przewidywanych -do godz. 15.00
22.01.2024 Wystawienie ocen śródrocznych – do godz. 15.00
23.01.2024 Zakończenie I półrocza
24.01.2024 Rozpoczęcie II półrocza
LUTY
12-25.02.2024 Ferie zimowe
06.02.2024 Zebranie z rodzicami uczniów SP:

Klasy 0-3 – godz. 17.00
klasy 4-8 – godz. 18.00.

MARZEC
08.03.2024 Dzień Kobiet.
12.03.2024 Spotkanie dyrekcji z RR – godz. 19.00
Drzwi otwarte – promocja szkoły dla kandydatów do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego.
21.03.2024 Pierwszy Dzień Wiosny.
03.2024 Rekolekcje wielkopostne
28.03-02.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna
KWIECIEŃ
28.03-02.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna
Akcja “Żonkil”
22.04.2024 Dzień Ziemi
29.04.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
30.04.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
MAJ
02.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Odpracowany Festynem szkolnym 08.06.2024

06.05.2024 Uroczystości związane z obchodami podpisania Konstytucji 3-go Maja oraz 176 rocznicy powstania Rzeczypospolitej Mosińskiej (gazetki w klasach).
Druga połowa maja Dzień Języków Obcych.
13.05.2024

 

 

Ostateczny termin wystawienia zagrożeń oceną niedostateczną oraz nieklasyfikowaniem z poszczególnych przedmiotów.
maj Testy trzecioklasisty
14.05.2024 Egzamin ósmoklasisty – język polski
15.05.2024 Egzamin ósmoklasisty – matematyka
16.05.2024 Egzamin ósmoklasisty – język angielski
21.05.2024

 

Zebranie z rodzicami uczniów SP:

Klasy 0-3 – godz. 17.00
klasy 4-8 – godz. 18.00

Spotkanie z Radą Rodziców ok.godz.19.00
20.05.2024 -07.06.2024 Termin na kilkudniowe wycieczki i „Zielone szkoły” dla klas IV-VIII
24.05.2024 Spotkania z przyszłymi wychowawcami klas I i IV
maj/czerwiec Targi Samodzielności
31.05.2024 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Nie ma dowozów.
CZERWIEC
08.06.2024 Festyn Rodzinny
07.06.2024 Termin składania wniosków o egzaminy klasyfikacyjne (do godziny 12.00)
10.06.2024 Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – język polski
11.06.2024 Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – matematyka
12.06.2024 Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – język angielski
10.06.2024 Oceny przewidywane – do godz.15.00
14.06.2024 Wystawienie ocen za rok szkolny 2023/2024 – do godz.15.00
14.06.2024 Egzaminy sprawdzające oraz sprawdzian wiedzy i umiejętności przeprowadzony na wniosek rodziców oraz egzaminy klasyfikacyjne.
19.06.2024 Dzień sportu
20.06.2024 Msza święta i zajęcie z wychowawcą.
20.06.2024 Zakończenie roku szkolnego dla klas ósmych – godz. 16.00.
Bal klas ósmych godz. 18.00
21.06.2024 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO.
SIERPIEŃ
26.08.2024 Egzaminy poprawkowe
Terminy w Harmonogramie pracy szkoły mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych.

 

 

 

 

Skip to content