UWAGA! OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI POD PATRONATEM KURATORIUM „WĘDRÓWKĄ ŻYCIE JEST CZŁOWIEKA”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Wędrówką życie jest człowieka”. Organizatorem jest Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku oraz Fundacja Dzieci Wrzesińskich.

Celem konkursu jest popularyzowanie poezji i prozy, promowanie sztuki żywego słowa, pobudzanie postaw twórczych wobec literatury pięknej, uwrażliwienie na bogactwo języka ojczystego, stworzenie możliwości kreatywnych poszukiwań artystycznej interpretacji tekstu oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Szkolny etap konkursu odbędzie się 5 kwietnia. Chętnych uczniów prosimy o zgłaszanie się do swoich nauczycieli polonistów.

REGULAMIN:

1. Konkurs jest integralną częścią XVI Święta Teatru na Prowincji.

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

3. Warunki uczestnictwa:

  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zaprezentowanie przez ucznia jednego dowolnie wybranego przez siebie utworu poetyckiego lub fragmentu prozy o tematyce nawiązującej do tytułu konkursu.

  • Szkoła/placówka/stowarzyszenie/dom kultury może zgłosić maksymalnie 4 uczestników z każdej z dwóch kategorii wiekowej :

– kategoria klasy 4-6 szkoły podstawowej,

– kategoria klasy 7-8 szkoły podstawowej, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne).

4. Oceny recytowanych tekstów (według podziału na kategorie wiekowe) dokona jury.

5. Kryteria oceny:

  • dobór utworu (jego wartość artystyczna oraz dobór do możliwości wykonawczych uczestnika i jego wieku),

  • interpretacja utworu,

  • kultura słowa,

  • ogólny wyraz artystyczny.

Skip to content