Tradycyjna rywalizacja geograficzna

Dziś (24.04.) odbył się już IV gminny konkurs geograficzny „A to Polska właśnie”. Trzyosobowe zespoły z III klas gimnazjalnych wykazały się niemałą znajomością środowiska przyrodniczego i walorów turystycznych Pobrzeży Południowobałtyckich i Pojezierzy Polskich. Uczniowie także zaprezentowali w ciekawy sposób wylosowane wcześniej krainy geograficzne oraz odpowiadali na pytania dotyczące przedstawionych regionów.

Z trzema zadaniami najlepiej poradziła sobie reprezentacja naszej szkoły – Hubert Kubiak, Jakub Ławecki i Adam Kasprzyk, II miejsce zajęła grupa ze Szkoły Podstawowej w Rogalinie w składzie: Martyna Kaczanowska, Zuzanna Goździewska i i Martyna Purol, a III – reprezentacja Szkoły Podstawowej w Rogalinku, którą tworzyły Weronika Gramza i Kornelia Walkowiak oraz nieobecna na finałowych zmaganiach Weronika Rąk.

Nie ma wątpliwości, interesująca jest Polska właśnie…

Organizatorki konkursu

Anna Ciesielska i Beata Cieślewicz

Skip to content