Tadeusz Antoni Dziuba – spotkanie z politykiem

Nauka w gimnazjum  to szczególny czas zadawania pytań o przyszłość. Młodzi ludzie, obserwując dorosłych, ich zachowania i postawy, zastanawiają się, jaką drogę wybrać, do jakich wzorców nawiązywać przy podejmowaniu najważniejszych życiowych decyzji.

Aby stworzyć gimnazjalistom możliwość  rozmowy o swoich oczekiwaniach, a także rozterkach i wątpliwościach, Dyrektor ZS, Pani Alicja Trybus, 15.03.2017 roku zaprosiła na spotkanie z młodzieżą Pana Tadeusza Antoniego Dziubę –  polskiego polityka, posła na Sejm X, VII i VIII kadencji, osobę zaangażowaną w wiele projektów i działań, które realizuje z ogromną pasją. Spotkanie z politykiem przygotowała Pani Beata Mazur. Na spotkanie przybyli także: Wiceburmistrz Gminy Mosina, Pan Przemysław Mieloch, Przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum, Pani  Paulina Stróżyńska, Dyrektor ZS,  Pani  AlicjaTrybus, Panie Vice Dyrektor: Grażyna Koralewska oraz Alicja Witucka-Piskorska.

By lepiej poznać sylwetkę zaproszonego polityka, uczniowie obejrzeli prezentację poświęconą jego życiu i działalności publicznej, którą przygotowali: Zosia Czaplicka, Maurycy Szulakiewicz, Zosia Zielińska, i Martyna Maciejewska.

Po obejrzeniu prezentacji rozpoczęła się debata. Przedstawiciele klas I – III gimnazjum   w kilku zdaniach dokonali autoprezentacji.  Następnie młodzi ludzie zadali swemu gościowi  wiele pytań. Uczniów interesowało np.    jakie sprawy uważa  on za najważniejsze dla naszego kraju, czym dla niego jest patriotyzm, co sądzi o zaangażowaniu politycznym lokalnych społeczeństw w małych ośrodkach, takich jak Mosina, co powiedziałby młodym ludziom, aby zachęcić ich do udziału w życiu politycznym państwa. Młodzież chciała także wiedzieć, w jaki sposób Pan Dziuba wypoczywa,  Jakie miejsca w Europie najchętniej  odwiedza, czy miewa tremę.

Pan Tadeusz Dziuba z uwagą wysłuchał wszystkich pytań, na każde też starał się odpowiedzieć w sposób wyczerpujący.

Spotkanie zakończyła  Dyrektor ZS,  Alicja Trybus,  dziękując Panu Tadeuszowi Dziubie za spotkanie oraz Pani Beacie Mazur za przygotowanie debaty.

Wiesława Szubarga

dziuba3

dziuba2

Skip to content