Szkolny konkurs plastyczny – świetlica zaprasza!!!

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„Wesoły portret nauczyciela lub innego pracownika szkoły”

Tematem konkursu jest przedstawienie środkami artystycznymi

osoby związanej ze szkołą z uwzględnieniem cech indywidualnych.

Cele:
· rozbudzanie kreatywności i uzdolnień plastycznych dzieci
· rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
· budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie SP2.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na zadany temat.
3. Prace należy wykonać na kartce o formacie A4.
4. Technika wykonania prac jest dowolna.
5. Podpisane prace; nazwisko, klasa prosimy złożyć w świetlicy szkolnej, do dnia 9 października 2020 roku.
6. Na zwycięzców czekają dyplomy, nagrody.

Organizator: świetlica szkolna

Skip to content