Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie w projekcie „KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie przystąpiła do projektu „KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania”. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

„KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania” jest programem partnerskim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskiego Centrum Komputerowo – Sieciowego oraz Fundacji Pro Cultura. Obejmuje grupowe szkolenia stacjonarne dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz z osób dorosłych z wybranych instytucji z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania.

Nauczyciele nauczania początkowego w ramach projektu odbędą praktyczne zajęcia ze wsparciem trenera wśród uczniów klas 1-3. Koordynatorem projektu jest pani Joanna Konara. Odbędą się jedne zajęcia wyjazdowe dla uczniów oraz seminarium informacyjno-metodyczne dla kadry menadżerskiej szkół.

Szkoła otrzyma: zestawy tabletów wraz z oprogramowaniem. Dodatkowo zostaną zakupione roboty edukacyjne, które będą wykorzystywane podczas zajęć z uczniami. Powstanie specjalna platforma edukacyjno – społecznościowa z elementami grywalizacji dla uczniów i nauczycieli.

Skip to content