Symbole naszego narodu

Trudno budować dobrą przyszłość jakiejkolwiek społeczności, jeśli nie łączy jej poczucie wspólnej tożsamości. Znakami wyrażającymi i podkreślającymi wspólnotę obywateli każdego państwa, jego wartości, ciągłość historii, doświadczeń i tradycji, są symbole narodowe. Symbole narodu polskiego towarzyszą nam od naprawdę odległej przeszłości. Już pieczęć majestatyczna Przemysła II z 1295r. zawierała wspaniały wizerunek orła w koronie wraz z napisem „Sam Najwyższy przywrócił polskie znaki zwycięskie”. Niektórzy historycy uważają, że orzeł jest z nami jeszcze wcześniej – od czasów legendarnego Lecha. Barwy – biel i czerwień, ustanowiono oficjalnie barwami narodowymi uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego z 1831r. No i oczywiście hymn – narodził się nie w chwili triumfu oręża i świetności kraju, lecz wtedy, gdy Polskę podzielili zaborcy. Pierwszy raz publicznie wykonał go 20 lipca 1797r. sam autor – Józef Rufin Wybicki- postać zasłużona, ale raczej mało znana.

W piątek, 30 kwietnia, cztery uczennice naszej szkoły – Agata Kilian, Urszula Lachowicz, Magdalena Łopusińska i Jagoda Wolarczak – wzięły udział w VI edycji wojewódzkiego „Konkursu o generale Józefie Rufinie Wybickim i Polskich Symbolach Narodowych”. Ponad półtora miesiąca żmudnego zapoznawania się z tekstami konkursowymi, układania pytań, wyszukiwania dat, postaci, wizerunków, herbów, rozwiązywania testów… Jak im poszło? Niebawem się dowiemy, ale już dziś dziewczęta chcą podzielić się swoją wiedzą z każdym, kto rozumie, że wywieszenie flagi w te majowe dni jest bardzo ważnym znakiem patriotyzmu.

Warto wiedzieć, że:

– autorem „Mazurka Dąbrowskiego” jest Józef Wybicki;
– pierwotny tytuł naszego hymnu brzmiał: „Pieśń Legionów Polskich w Włoszech”;
– pieśń „Legionów…” została napisana w 1797 roku;
– w trzeciej zwrotce hymnu narodowego mowa jest o stolicy Wielkopolski;
– „Rota”, była jedną z pieśni, które kandydowały do godności hymnu Polski;
– herb to coś innego niż godło. Nasze godło to Orzeł Biały w koronie, a jeśli przedstawimy Go na tle czerwonej tarczy staje się herbem;
– grób Józefa Wybickiego na cmentarzu przy kościele parafialnym w Brodnicy jest pusty, a Jego prochy znajdują się w krypcie kościoła św. Wojciech w Poznaniu, zwanej „Skałką poznańską”

Czy wiecie, że:
– polscy rycerze odśpiewali „Bogurodzicę” przed bitwą pod Grunwaldem?
– nasz hymn w pierwotnej wersji miał 6 zwrotek?
– Józef Wybicki urodził się w Będominie?
– Czy wiecie, że Józef Wybicki miał na drugie imię Rufin?
– Józef Wybicki nigdy nie był wojskowym, jednak za zasługi w tej dziedzinie otrzymał w lipcu 1794r. roku od Tadeusza Kościuszki tytularny stopień generała, (jednakże nigdy tytułem tym się nie posługiwał)?
– Józef Wybicki dwa razy się ożenił?
– Józef Wybicki został pochowany niedaleko Mosiny – w Brodnicy?

Przed konkursem nie wiedziałam, że:
– królowie elekcyjni umieszczali na herbie Rzeczypospolitej swój własny herb;
– kolory polskiego herbu znamy dopiero od początków XIV wieku. Znajdowały się na płycie nagrobnej księcia śląskiego Henryka IV Probusa oraz na plakietce z herbem, która początkowo znajdowała się na pochwie, a później na głowni Szczerbca, czyli miecza koronacyjnego królów polskich;
– Przemysł II pierwszy użył wizerunku orła na pieczęci;
– bieli i czerwieni w charakterze barw narodowych użyto oficjalnie po raz pierwszy dopiero 3 maja 1792 roku w Warszawie, na uroczystościach upamiętniających pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji. Panie wystąpiły wtedy w białych sukniach z czerwonymi szarfami, a panowie włożyli biało-czerwone szarfy.
– Józef Wybicki był przyjacielem generała Dąbrowskiego.
– Basia, z czwartej zwrotki naszego hymnu, to może być Barbara Chłapowska, żona Jana Henryka Dąbrowskiego.

A Wy wiedzieliście to wszystko?:)

 

Dobrego świętowania majowych dni życzą  Agata, Jagoda, Magdalena i Urszula

                                               oraz nauczycielki ze szkolnej biblioteki

 

 

Skip to content