Sukcesy naszych uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Rok szkolny 2020/2021 powoli dobiega końca, jednak my będziemy go długo wspominać. Ze względu na nauczanie zdalne, które, przynajmniej w klasach IV – VI, odbywało się przez większą część roku szkolnego, a w konsekwencji brak bezpośredniego kontaktu między nauczycielami i uczniami, rok ten był na pewno trudny, co jednak nie zniechęciło naszych uczniów do twórczej pracy i wzięcia  udziału w licznych szkolnych przedsięwzięciach. Ich inicjatorzy – nauczyciele, proponowali młodzieży konkursy stwarzające możliwość rozwinięcia już posiadanych kompetencji i zdobycia nowych, sprzyjających dalszemu ich rozwojowi, zarówno indywidualnemu, jak i społecznemu.

Nasi uczniowie wzięli jednak udział nie tylko w konkursach szkolnych, ale także w tych, które odbywały się na szczeblach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Najbardziej znaczące spośród konkursów to niezmiennie konkursy wojewódzkie i ogólnopolskie, w których młodzież Szkoły Podstawowej nr 2 odniosła liczne sukcesy będące wynikiem ciężkiej pracy, zarówno uczniów jak i ich nauczycieli.

W tym miejscu chcielibyśmy wymienić najbardziej znaczące konkursy i osiągnięte przez naszych uczniów wyniki.

Uczniowie naszej szkoły nie po raz pierwszy zostali laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Arsenał Pamięci. W tym roku ten zaszczytny tytuł zdobyli: Zofia Pohl z kl. VIII b, Katarzyna Kozak z kl. VIII b oraz Jakub Masłowski z kl. VIII a. Praca Zofii Pohl Chociaż macie pruskie mundury, to biją w nich polskie serca-Rodzinna historia Powstańców Wielkopolskich zasłużyła na szczególne uznanie jury i została dodatkowo wyróżniona tytułem Primus inter pares. Opiekunem konkursu była pani wicedyrektor, Beata Buchwald.

Zofia Brzozowska z kl. VII d zajęła I miejsce w Wojewódzkim konkursie ekologicznym dla młodzieży promującym OZE pt.  CZTERY PORY ROKU Z OZE  dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.
Uczennica wykonała profesjonalny kalendarz na rok 2022, który został najwyżej oceniony przez komisję konkursową, wykazała się też doskonałą wiedzą na temat odnawialnych źródeł energii.
Nauczycielami, którzy przygotowywali uczennicę do konkursu były: pani Dyrektor Alicja Trybus (plastyka) oraz pani Beata Małecka-Rzeźnikowska (biologia).

W Wojewódzkim Konkursie Literackim Moja mała Ojczyzna i Ja dla uczniów klas 6, 7, 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych Poznania i Wielkopolski nasi uczniowie także odnieśli znaczące sukcesy.
Grand Prix otrzymała Zofia Pohl z kl. VIII b za pracę zatytułowaną Historia Orła, który ocalił życie.
Literatura faktu:
II miejsce uzyskała Katarzyna Kozak kl. VIII b za pracę zatytułowaną: Pamiątka rodzinna – Żywoty Świętych Pańskich
III miejsce Magdalena Żerdzińska kl. VIII b za pracę zatytułowaną: Najważniejsza pamiątka rodzinna w moim domu. Opiekę nad uczennicami sprawowała pani Anna Chilczuk – Bech

Proza:
I miejsce Urszula Lachowicz kl. VI c za pracę zatytułowaną: Zaginięcie Eleganta. Opiekun pani Wiesława Szubarga
II miejsce Igor Klimek kl. VII c za pracę pod tytułem: Rowerem przez Mosinę i okolice. Opiekun pani Anna Chilczuk- Bech
III miejsce Michalina Lange kl. VI c za pracę : Moja mała Ojczyzna i Ja. Opiekun pani Wiesława Szubarga
Wyróżnienia:
Jagoda Wolarczak kl. VI b za pracę zatytułowaną: Zaczarowana studnia Napoleona. Opiekun pani Wiesława Szubarga
Jędrzej Stiller VI c za pracę zatytułowaną Łyżka dziadka Wojtka. Opiekun pani Anna Chilczuk Bech.
Wydawnictwo Miejskie Posnania razem z Poznańskim Archiwum Historii Mówionej nagrodziło następujące osoby:
Zofię Pohl, za pracę:  Historia Orła, który ocalił życie.
Katarzynę Kozak, za pracę zatytułowaną: Pamiątka rodzinna – Żywoty Świętych Pańskich
Wyróżnienia:
Magdalena Żerdzińska, za pracę pod tytułem: Najważniejsza pamiątka rodzinna w moim domu.

Finał Wojewódzkiego Konkursu o gen. Józefie Rufinie Wybickim i Polskich Symbolach Narodowych okazał się szczęśliwy dla Jagody Wolarczak z kl. VI b, która zajęła II miejsce w tym konkursie, zyskując tytuł jego laureatki oraz Urszuli Lachowicz z klasy VIc, która uzyskała tytuł finalistki . Opiekę nad konkursem sprawowały panie:  Małgorzata Szeszko, Magdalena Solecka oraz pan Paweł Szukalski.

W finale IV Ogólnopolskiego Konkursu Kaligraficznego im. Janusza Korzeniowskiego w kategorii II (klasy VII-VIII) Zofia Pohl z klasy VIIIb zdobyła I miejsce, a Oliwia Bolewska z klasy VII c i Katarzyna Kozak z klasy VIII b uzyskały tytuł finalisty. Opiekunem konkursu była pani Anna Chilczuk-Bech.

Miejski Dom Kultury nr 2 w Poznaniu był organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Rękodzieła Artystycznego „Skarpetkostwory”. We wspomnianym konkursie Cyprian Plewiński z klasy IVc zajął II miejsce . Opiekunem konkursu była pani Małgorzata Śliwińska.

Sukces osiągnęliśmy także w Wojewódzkim Konkursie Budowy i Pilotażu Latawców 2020 , bowiem Katarzyna Kozak z klasy VIII b uzyskała wyróżnienie. Opiekę nad przygotowaniem Kasi do konkursu sprawowała  pani Małgorzata Śliwińska.

Sportowym osiągnięciem było zdobycie   przez Wojciecha Szymanderę, ucznia klasy IV b, srebrnego medalu w turnieju Pucharu Polski Młodzików w Taekwondo Olimpijskim dla zawodników w rocznikach 2010 i 2011, zorganizowanym w Warszawie przez Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego.

Na koniec z wielką radością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie została wyróżniona tytułem Szkoła w Chmurze Microsoft. Doceniono w ten sposób pracę nauczycieli i uczniów realizujących polski program Szkoła w Chmurze Microsoft. Wyróżnienie otrzymaliśmy jako innowacyjna palcówka, która wykorzystuje, także w pracy zdalnej, najnowsze rozwiązania Microsoftu.

Wiesława Szubarga

Skip to content