Stypendia szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2018/2019

Urząd Miejski w Mosinie informuje, że w terminach od 1 września do 15 września można składać wnioski o stypendium szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mosina. Z uwagi, że terminy składania wniosków narzucone przez ustawę, tj: 1 września jak i 15 września przypadają w tym roku w dzień wolny od pracy (w sobotę) informujemy, że wnioski będą przyjmowane w terminie od  3 września do 17 września 2018 r. (ostateczny i nieprzekraczalny termin złożenia dokumentów).

Pomoc materialna przysługuje na ucznia od I klasy szkoły podstawowej nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 24 roku życia. Dochód w rodzinie nie może przekroczyć 514 zł netto/osobę. Do dochodu rodziny nie wlicza się świadczenia 500+ i 300+.

Wnioski o stypendium na ucznia będą przyjmowane:

– w głównej siedzibie Urzędu Miejskiego – Pl.20 Października 1, w Biurze Obsługi Interesanta
– oraz w budynku Nr 2 Urzędu Miejskiego przy ul. Dworcowej 3, I piętro, pok. nr 3,
– a także za pośrednictwem poczty.

Informacje dotyczące pomocy materialnej oraz druki wniosków do pobrania znajdują się w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej Gminy: www.mosina pl w zakładce dla Mieszkańca, dział Oświata.

https://www.mosina.pl/stypendia-zasilki-dofinasowania

Skip to content