Stypendia Samorządu Gminy Mosina

Z przyjemnością informujemy, że uczennice naszej szkoły: Faustyna Tomczak, Jagoda Wolarczak oraz Oliwia Bolewska otrzymały stypendia Samorządu Gminy Mosina.
Oto portrety naszych stypendystek:

Faustyna Tomczak (kl. VII a)
Faustyna ma wiele pasji. Jej artystyczne zainteresowania zogniskowane są wokół śpiewu. Uczennica uzyskała II miejsce w Szkolnym Przeglądzie Piosenki oraz I miejsce w XIX Przeglądzie Piosenki Uczniów Szkół Gminy Mosina. Jej wielką miłością jest taekwondo, któremu poświęca każdą wolną chwilę. Samozaparcie oraz upór w dążeniu do celu zaowocowały np. V miejscem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w walkach w Taekwondo Olimpijskim, a także 3 miejscem i Pucharem Świata Polish Open. Dziewczynka uzyskała liczne certyfikaty potwierdzające posiadane umiejętności w taekwondo olimpijskim.Sukcesy Faustyny przekładają się na promocję szkoły w środowisku lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Umiejętność zaś łączenia nauki z wyczerpującymi treningami jest godna podziwu.

 

Jagoda Wolarczak (kl.VII b)
Jagodę wyróżniają empatia i bezinteresowność, co potwierdza jej udział w licznych akcjach charytatywnych. Dziewczynka jest również niezwykle ambitna i pracowita. Osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i nie tylko. W finale VI edycji Wojewódzkiego Konkursu wiedzy o Józefie Rufinie Wybickim zajęła II miejsce. W Wojewódzkim Konkursie Literackim: Moja mała Ojczyzna i Ja dla klas 6, 7, i 8 oraz szkół ponadpodstawowych uzyskała wyróżnienie za pracę pt. „Zaczarowana studnia”. Od ponad dwóch lat pracuje jako redaktor Dwójeczki, dzięki czemu rozwija swoje zainteresowania dziennikarskie. Wysoka kultura, jaką prezentuje Jagoda oraz takt, wrażliwość na drugiego człowieka i upór w dążeniu do celu powiązany z pracowitością niewątpliwie  zasługują na uznanie.

Oliwia Bolewska (kl. VIII c)
Oliwia jest osobą sumienną i bardzo ambitną. W nauce osiąga wysokie oceny, co przekłada się na sukcesy w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Ogromnym osiągnięciem było   uzyskanie przez uczennicę tytułu finalisty w Ogólnopolskim Konkursie Kaligraficznym im. Janusza Korzeniowskiego.W roku szkolnym 2020/2021 Oliwia pełniła zaszczytną funkcję Posła Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej VI kadencji, wykazując się odpowiedzialnością za sprawy bliskie społeczności, którą reprezentowała. Dziewczynka aktywnie pracowała także w Szkolnym Samorządzie oraz w Szkolnym Wolontariacie, co świadczy o jej empatii i wrażliwości na potrzeby innych ludzi i jest postawą godną naśladowania.

Nie wymieniłam wszystkich sukcesów Faustyny, Jagody i Oliwii. Ograniczyłam się jedynie do tych najważniejszych, które świadczą o ich pracowitości, cierpliwości w dążeniu do celu, umiejętności gospodarowania czasem i odwadze w realizowaniu śmiałych marzeń.

Wiesława Szubarga

Skip to content