Sprawozdanie z Międzyszkolnego Konkursu na Temat Uzależnień w Zespole Szkół w Mosinie

Międzyszkolny konkurs na temat uzależnień pt.: „Mój wybór- moje życie!” odbył się 25 maja 2016 roku w Zespole Szkól w Mosinie.
Zorganizowany został przez nauczycielki Zespołu Szkół w Mosinie, panią Annę Sikorę- kierownika świetlicy szkolnej i panią Annę Arlt-Stelmachowską – pedagoga szkolnego oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizujący Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Celem konkursu było propagowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia młodzieży, wzbogacenie wiedzy na temat szkodliwości używek oraz wskazanie zagrożeń, jakie niosą za sobą uzależnienia, a także wskazanie sposobów „trzeźwego” sposobu spędzania wolnego czasu przez młodzież gimnazjalną.
Do konkursowych zmagań przystąpiły cztery drużyny gimnazjalistów z następujących szkół:
 Gimnazjum nr 1 w Mosinie
 Gimnazjum Nr 2 w Mosinie, im. J. Krauthofera-Krotowskiego
 Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej
 Gimnazjum im. Orła Białego w Daszewicach w Daszewicach

Prowadząca konkurs uczennica naszej szkoły, przedstawiła zaproszonych gości: Dyrekcję Zespołu Szkół w Mosinie oraz jury w składzie: przewodniczącą jury, panią Danutę Nowak z Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie, panią Izabelę Labrzycką, z Zespołu do spraw Prewencji Kryminalnej i Patologii Nieletnich Komendy Policji w Mosinie oraz panią Alicję Witucką-Piskorską- Dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie.
Uczniowie biorący udział w konkursie mieli do wykonania 5 zadań:
1. pisemny test wiedzy na temat uzależnień,
2. fazy uzależnienia: dopasowanie po 3 przykładów charakterystycznych objawów poszczególnych faz,
3. list dziecka do rodziców pt.: „Mamo nie pal! tato nie pal! – Twoje dziecko na to czeka”, z przygotowanymi wcześniej argumentami zachęcającymi do rzucenia palenia papierosów,
4. komiks dotyczący problemu uzależnienia od alkoholu młodzieży,
5. dopowiedzenie albo odegranie lub też dopisanie dalszego ciągu historii pt.:„Powstrzymaj pijanego kierowcę”.

Ponadto należy wspomnieć, iż konkurs nasz uświetnił występ grupy teatralnej „Igła” z pzrzedstawieniem pt.: „Szukam” w reżyserii pani Dyrektor Grażyny Koralewskiej.

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie Zespołu Szkół Mosinie( Gimnazjum Nr 2 w Mosinie)- dla swojej szkoły wygrywając tym samym główną nagrodę w postaci bonu podarunkowego w kwocie 1.100 zł do realizacji w sklepie NEOPUNKT w Mosinie.
 II miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum Nr 1 w Mosinie
 III miejsce- Gimnazjum w Pecnej
 wyróżnienie- Gimnazjum w Daszewicach.

Nasze gimnazjum reprezentowała drużyna składająca się z uczennic oddziału II a, w składzie: Sandra Zielińska, Sara Wojciechowska i Weronika Paluszkiewicz. Opiekunem uczniów naszej szkoły była pedagog gimnazjum, pani Agnieszka Mikołajczyk.
Zarówno wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie, jak i nauczyciele- opiekunowie drużyn zostali obdarowani nagrodami w postaci urządzenia Powerbank.

Tegoroczny konkurs organizowany przez Zespół Szkół w Mosinie był trzecią edycją konkursowych potyczek. Poziom przygotowania do niego wszystkich uczniów był bardzo wysoki. Zachwycały nas talenty aktorskie, pomysłowość i wiedza uczestników na temat profilaktyki uzależnień.

Dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły nam w przygotowaniach konkursu, a w szczególności uczennicom oddziału IIIc ( prowadzącym konkurs) oraz Paulinie Walczak i Julii Tabace z oddziału Ib.

FOTORELACJA

Anna Arlt-Stelmachowska
Anna Sikora

Skip to content