Spotkanie z architektem panem Szymonem Wytykowskim

21 kwietnia klasę VIb odwiedził pan Szymon Wytykowski. Spotkanie odbyło się w ramach zajęć innowacji pedagogicznej „Matematyka z elementami ekonomii”. Pan Szymon Wytykowski opowiedział uczniom o pracy architekta i wielu możliwościach jakie niesie za sobą ten zawód.
Przedstawił prezentację o tym jak zmieniała się praca architekta na przestrzeni lat. Gość opowiedział jak powstaje projekt, w jaki sposób i gdzie się go wykonuje. Omówił poszczególne etapy powstawania projektu począwszy od koncepcji, a kończąc na jego wykonaniu. Kolejnym punktem spotkania były warsztaty, na których uczniowie poznali w jaki sposób wykonuje się inwentaryzację istniejących już obiektów. Pan Szymon mówił o najnowszych technikach dokonywania pomiarów metodą skanowania 3D. Pokazał uczniom dalmierze służące do pomiarów zwłaszcza w miejscach słabo dostępnych. Podsumowaniem było wykonanie pomiarów przez uczniów ich sali i zapis wyników przy użyciu języka technicznego. Gość zapoznał uczniów z symbolami wykorzystywanymi w tworzeniu rysunku technicznego obiektu lub konkretnego pomieszczenia. Mówił o skali jaką najczęściej się stosuje w wykonywaniu takich rysunków.
Pan architekt w sposób bardzo przystępny tłumaczył techniki swojego zawodu. Wszyscy słuchali z dużym zainteresowaniem, a później sami aktywnie pracowali. Może spotkanie z tym ciekawym człowiekiem zainspiruje w przyszłości młodych słuchaczy do wyboru tego fascynującego zawodu. Dziękujemy za tak interesujące zajęcia.

Katarzyna Żmuda

IMG_0336 IMG_0338 IMG_0339

Skip to content