Rywalizacja w czytelnictwie w I półroczu

Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała.” Richard Steele

Biblioteka Narodowa co roku w marcu podaje do publicznej wiadomości raport o „Stanie czytelnictwa” w Polsce. Od 10 lat czytelnictwo utrzymuje się na stabilnym choć ciągle niezadowalającym poziomie nieco poniżej 40%. Na przykład w 2017r. do przeczytania co najmniej jednej książki przyznało się 38% Polaków, a 9% deklarowało przeczytanie 7 i więcej. Badania BN przynoszą interesujące dane, mogą i dla nas być inspirujące.
Dla przykładu:
82% ankietowanych z rodzin, w których książka jest stałym towarzyszem życia również sięga po lekturę;
13% osób z domów, w których z zasady się nie czytało, deklaruje, że oni tę zasadę u siebie zmienili;
5% czytelników znajdziemy w towarzystwie znajomych i przyjaciół nieczytających;
37% czytelników książek czerpie wiadomości o świecie również za pośrednictwem lektury, często online;
-55% nieczytających wybiera jako źródło informacji przede wszystkim radio i telewizję.
A jak „się ma” czytelnictwo wśród uczniów naszej szkoły?
Kolejny rok szkolny trwa międzyklasowa rywalizacja w czytelnictwie. W pierwszym półroczu ze szkolnej biblioteki uczniowie wypożyczyli (i przyjmujemy, że przeczytali) 3576 książek.
Od 03.09.2018r. do 29.01.2019r. w klasach II-VIII SP i III Gim:
78,4% naszych uczniów przeczytało przynajmniej jedną książkę (być może choć część pozostałych uczniów korzystała z innej biblioteki albo z własnych zbiorów);
13,8% spośród pozostałych uczniów przeczytało tylko 1 książkę;
21,8 % przeczytało 10 i więcej pozycji książkowych.

Szczegółowe wyniki dla każdej klasy zostały zebrane w tabeli:

Szkoła Podstawowa

Oddziały 0
i klasy I

poza rywalizacją

Liczba uczniów
korzystających
z biblioteki pod opieką rodziców

Liczba wyp. książek
od 03.09.2018r.
do 29.01.2019r.

Średnia liczba wypożyczonych książek
na 1 ucznia

0A

4

36

9

0B

6

59

9,8

0C

2

19

9,5

1A

12

117

9,7

1B

12

108

9

1C

12

91

7,6

Klasa

Liczba uczniów

Liczba wyp. książek

Średnia liczba
wyp. książek
na 1 ucznia w klasie

2a

19

179

9,4

2b

21

205

9,8

2c

19

253

13,3

3a

16

172

10,8

4a

21

109

5,2

4b

23

90

3,9

4c

23

70

3

4d

22

90

4,1

4e

21

71

3,4

5a

22

78

3,5

5b

24

203

8,5

5c

25

112

4,5

5d

23

167

7,3

6a

28

50

1,8

6b

27

89

3,3

7a

28

43

1,5

7b

27

54

2

8a

25

103

4,1

8b

23

45

2

8c

20

29

1,5

Gimnazjum

Klasa

Liczba uczniów

Liczba wypożyczonych książek

Średnia liczba
wyp. książek
na 1 ucznia w klasie

3a

27

137

5,1

3b

21

86

4,1

3c

25

132

5,3

3d

25

76

3

Przed nami II półrocze. 23 264 książki (stan księgozbioru na 07.02.2019r.) czekają w naszej bibliotece na czytelników. Zapraszamy!

Małgorzata Szeszko

Skip to content