Czytamy ciągle tak samo. Mało… Rywalizacja klas w czytelnictwie w I półroczu roku szkolnego 2019/2020

Biblioteka Narodowa oceniła czytelnictwo w Polsce w 2018r. Badania prowadzono dwoma różnymi metodami, w dwóch grupach 2076 i 1660 respondentów w wieku co najmniej 15 lat. Umożliwiło to pogłębioną analizę. Ocenia się, że zasadniczo stan czytelnictwa w Polsce od ponad 10 lat nie zmienia się. To, że zainteresowanie czytaniem książek nie rośnie, ma zapewne wiele przyczyn; należą do nich m.in. style życia i sposoby spędzania czasu wolnego, popularyzacja rozrywki cyfrowej, oraz to, że za sprawą przemian w dziedzinie technologii komunikacji książki nie są dziś jedynym źródłem wiedzy i informacji.

Znajduje to swoje odbicie w zmianie postaw względem czytania książek. W młodszych grupach wiekowych rzadziej usłyszymy, że ktoś bardzo lubi czytanie książek. Nie zmienia to faktu, że właśnie wśród młodszych osób jest najwięcej czytelników książek, do tego czytających z większą intensywnością. Jednak możemy przypuszczać, że po zakończeniu nauki w szkole czytać książki będą ci, którzy nauczyli się to lubić.

A jak to wyglądało w naszej szkole w I półroczu bieżącego roku szkolnego można zobaczyć w naszym zestawieniu:

Oddziały 0
poza rywalizacją

Liczba uczniów
korzystających
z biblioteki pod opieką rodziców

Liczba wyp. książek

Średnia liczba wyp. książek
na 1 ucznia w klasie

0A

2

29

14,5

0B

7

58

8,3

0C

2

26

13

Klasy 1

poza rywalizacją

Przed Pasowaniem

Liczba uczniów korzystających
z biblioteki pod opieką rodziców

Po Pasowaniu

Liczba uczniów w klasie i liczba wyp. książek 12.12.2019 -24.01.2020r.

Średnia liczba wyp. książek
na 1 ucznia w klasie

1A

4/ 50 książek/ 12,5

19/ 85

4,5

1B

16/201 książek/ 12,6

25/ 144

5,8

1C

8/ 68 książek/ 8,5

23/ 148

6,4

1D

2/ 10 książek/ 5

18/ 74

4,1

Klasa

Liczba uczniów

Liczba wyp.książek
od 02.09.2019r.
do 31.01.2020r.

Średnia liczba wyp. książek
na 1 ucznia w klasie

2a

25

394

15,8

2b

24

540

22,5

2c

23

539

23,4

3a

20

270

13,5

3b

23

331

14,4

3c

22

363

16,5

4a

16

87

5,4

5a

22

216

9,8

5b

24

116

4,8

5c

25

85

3,4

5d

20

71

3,6

5e

24

106

4,4

6a

23

79

3,4

6b

24

120

5

6c

26

70

2,7

6d

24

90

3,8

7a

28

66

2,4

7b

29

128

4,4

8a

26

55

2,1

8b

26

88

3,4

Skip to content